13 oktober Thema-avond bodemenergie, water en kunst

Op donderdag 13 oktober om 20.00 uur organiseren we een thema-avond over bodemenergie, water en kunst in Bibliotheek Hengelo Stad aan de Beursstraat. De entree is gratis. Koffie en thee zijn beschikbaar. Je bent van harte welkom.

Eerste spreker is Jasper Lackin, werkzaam bij de Provincie Overijssel. Jasper zal spreken over bodemenergie. Welke argumenten zijn er vóór bodemenergie in Twente? Welke argumenten zijn er tegen? Ook de ‘Ladder van de ondergrond’ komt aan de orde.

De tweede spreker is Stefan Kuks, watergraaf van waterschap Vechtstromen. Zijn presentatie heeft de titel ‘Twente door de ogen van Jacob van Ruisdael’.

     

Twente ligt tussen de Regge en de Dinkel. In de ondergrond zijn grote strategische grondwatervoorraden beschikbaar. Toch was Twente in 2018, 2019 en 2020, mét de Gelderse Achterhoek, het droogste gebied van ons land. Structurele droogte wordt naast incidentele wateroverlast voor onze regio een belangrijke uitdaging.  Door de ogen van de 17e eeuwse schilder Jacob van Ruisdael laat Stefan Kuks u zien wat het Twentse landschap zo bijzonder maakt.

Van harte welkom donderdag 13 oktober om 20.00 uur in Bibliotheek Hengelo Stad aan de Beursstraat.

Reacties zijn gesloten.