Jubileumboek Hoofdstuk 3

3    Terugblik

 André Bolt, voorzitter van 1987 tot 1991

 Doelen bijstellen

Na het aftreden van Toon Lanzing als voorzitter in 1987 verkeerde de milieuraad in een existentiële crisis. Verschillende deelnemende organisaties twijfelden aan de zin van het voortbestaan.

Het was met name het IVN die erin bleef geloven en die het initiatief nam tot een vergadering. Hierin konden alle deelnemende organisaties zich uitspreken over het al dan niet voortbestaan van de milieuraad. De uitkomst van deze vergadering op 18 januari 1988 was positief: doorgaan! Het was bij deze gelegenheid dat André Bolt werd gevraagd voor het voorzitterschap.

André: “Ik had tot 1983 deelgenomen aan de milieuraad en was sinds kort terug van een (werk)verblijf van vier jaar in de Randstad. Ik nam de voorzittershamer over van Toon, onder voorwaarde dat het een interim-functie zou zijn. Secretaris Cor van der Struik bleef gelukkig in functie. Aan mijn interim-periode kwam overigens pas een einde toen Albert Becker in 1991 het voorzitterschap overnam. Als lid van de werkgroep Voorlichting bleef ik daarna nog actief binnen de Milieuraad.”

Invloed op gemeentebeleid

Op initiatief van het IVN kwam er meer structuur in het werk van de milieuraad. Er werden werkgroepen ingesteld en voorzien van een taakomschrijving. Zo kwamen er werkgroepen voor onder andere:

  • ruimtelijke ordening;
  • natuur;
  • voorlichting

Toch heeft André de indruk dat de milieuraad zich wel met erg veel zaken bezig hield. “Het gemeentebeleid werd op de voet gevolgd en waar nodig van kritisch commentaar voorzien door middel van brieven en het bijwonen van commissievergaderingen. Ook was er op gezette tijden overleg met wethouders Ruimtelijke ordening en Milieu. Wat we daarmee bereikt hebben blijft moeilijk aanwijsbaar, maar onze commentaren hebben ongetwijfeld invloed gehad op de bijsturing van het gemeentebeleid.

Belangrijke zaken waar we ons o.a. sterk voor hebben gemaakt waren: het buitengebied Woolde, de groene zone tussen Hengelo en Enschede en de onveilige provinciale weg tussen Delden en Borne.

Gerrit van Zalk ontving in 2001 een koninklijke onderscheiding voor o.a. zijn 25 jarige lidmaatschap van de Natuur- en Milieuraad Hengelo.

Het was vooral Gerrit van Zalk die het vuur uit z’n sloffen liep als het ging om het behoud van het buitengebied en het groen in het algemeen. In commissievergaderingen liet hij zich vaak horen.. Voor de weg tussen Delden en Borne hebben we ons sterk gemaakt voor snelheidsbegrenzing en duidelijke fietsstroken. De Milieuraad spande spandoeken dwars over de weg en gaf ter plekke voorlichting aan weggebruikers.”

Vliegbasis Twente

Behalve de jaarlijkse milieu-tentoonstelling in het stadhuis was de Milieuraad bij verschillende gelegenheden present, o.a. de manifestatie op Wereldmilieudag 5 juni 1991.

Naar aanleiding van de behandeling van de defensienota in de Tweede Kamer organiseerden de milieuraden van Hengelo en Enschede samen met enkele groene verenigingen een markt om aandacht te vestigen op de geluidsoverlast van de vliegbasis Twente. De actie werd gehouden op het BWO-voetbalterrein en werd opgeluisterd door een vliegerfeest. Ondanks de aandacht vooraf van de regionale pers en Radio Oost was de publieke belangstelling gering. Op de open dag van de vliegbasis op 8 juni kregen we de gelegenheid ons standpunt m.b.t. de instandhouding van de basis voor Radio Oost nog eens uiteen te zetten.

 Vliegbasis Twente

Milieuraad 20 jaar

Op 20 oktober 1992 vierde de milieuraad zijn 20-jarig bestaan. André weet zich nog te herinneren: “De jubileumbijeenkomst vond plaats in Het Wapen van Hengelo (voorheen het Verenigingsgebouw van Stork). De gemeente was vertegenwoordigd door de wethouder en leden van de gemeenteraad met Ruimtelijke ordening en Milieu in hun portefeuille. Voorts hadden vele andere milieuclubs en groene verenigingen gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Op ons programma stonden twee korte lezingen, ”De leefbaarheid van Twente” door de heer Alberts van Staatsbosbeheer en “Stadsontwikkeling in Twente” door de heer Bohnen van de gemeente Hengelo. Natuur en Milieu Overijssel vertoonde een geestig filmpje over mobiliteit. Na de pauze hadden we een panel onder leiding van Jan Medendorp, presentator bij Radio Oost. De jubileumbijeenkomst was een prachtige gelegenheid ons weer eens te profileren.”

Lees verder in hoofdstuk 4: Jeugd en milieu: voorlichting en educatie.

 

 

Reacties zijn gesloten.