Jubileumboek Hoofdstuk 11

11   Na 40 jaar op naar 50 jaar Natuur- en MilieuRaad Hengelo

De voorzitters

In dit jubileumboek zijn meerdere voorzitters uit de eerste 40 jaar aan het woord geweest. Daarna zijn er meerdere voorzitters af- en aan-getreden. Johan Lensink was de eerste. In 2012 trad Johan Molthof als waarnemend voorzitter aan. Vervolgens wordt Carl Voorhaar de man in die positie. Door ernstige ziekte heeft hij in 2016 moeten terugtreden om het stokje over te geven aan Simon Janssen, die in deze rol het 50 jarig jubileum mag meemaken.

Simon Janssen (links) neemt het voorzitterschap over van Carl Voorhaar (rechts)

Doorgaan met….

Een heleboel zaken waarvoor in de eerste 40 jaar de fundamenten zijn gelegd, zijn gewoon doorgegaan.

  • We dienen zienswijzen in bij vele soorten plannen van de gemeente.
  • We zoeken en krijgen vaak een rol in het voortraject van de planontwikkelingen.
  • We spreken met wijkraden, bouwers (waaronder Welbions) en projectontwikkelaars. We informeren/adviseren dan vanuit onze natuur- en milieu- en ruimtelijke ordening optiek.
  • Eerder waren we actief bij de Commissie Fysiek en daarna bij de “politieke markten”.

Niet altijd wordt er goed naar ons geluisterd, maar doorgaans wel degelijk. Herhaling helpt overigens soms ook wel.

In 2011 hield de Natuur- en Milieuraad Borne op te bestaan. De overgebleven bestuurder trad toe tot onze stichting en daarmee kwam er ook een focus op Bornse zaken, die geleidelijk wordt uitgebouwd. De naam is sindsdien Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. .

Intern waren er de afgelopen tien jaar soms continuïteitsproblemen. Op enig moment werden alle werkgroepszaken gedetailleerd in het bestuur besproken, waardoor feitelijk de werkgroepen (natuur, ruimtelijke ordening, milieu en communicatie) in het bestuur leken op te gaan. Uiteindelijk hebben de werkgroepen de laatste jaren weer een stevig semiautonome positie gekregen, die ze eerder in het bestaan van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo ook al hadden.

Het bestuur doet de bestuurlijke zaken. De werkgroepen de inhoudelijke- en waar enigszins mogelijk ook de communicatieve zaken.

Koninklijke onderscheiding secretaris Rob Lehr

De jaarvergadering van 4 maart 2019 was bijzonder. Niet alleen omdat Rob Lehr als secretaris terugtrad, nadat hij deze taak sinds 1999 heeft vervuld. Deze jaarvergadering werd onderbroken door het bezoek van burgemeester Schelberg. In aanwezigheid van zijn familie werd Rob benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Rob Lehr na ontvangst van de koninklijke onderscheiding.

In september 1997 is Rob toegetreden toe het bestuur van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o..

Als secretaris zorgde Rob vanaf 1999 voor de bestuursvergaderingen, de thema-avonden in de Bibliotheek, de website, de boomfeestjes en de contacten met de gemeente, de bedrijven en groene organisaties. Bovendien archiveerde hij zorgvuldig, wat voor de toekomst van belang kon zijn. Als een duizendpoot zorgde hij dat alle informatie bij de juiste mensen kwam en verbond hij gelijkgestemden binnen en buiten de NMRH. Naast de meer ambtelijke rol als secretaris is hij ook de spil in de hele organisatie en in de communicatie met de naaste omgeving. Doordat hij bijna altijd koos voor de dialoog, heeft hij ervaren dat er binnen het gemeentehuis vaak goed is geluisterd.

Na zijn aftreden als secretaris is Rob bestuurslid gebleven en maakt hij deel uit van al onze werkgroepen. Zo volgt hij als lid van de werkgroep Ruimtelijke Ordening minutieus het voorgenomen gemeentebeleid bij o.a. de bestemmingsplannen.

Covid

Ook de Natuur- en MilieuRaad Hengelo kreeg te maken met de gevolgen van de lockdown-perioden. In de eerste maanden na maart 2020 moesten de meeste activiteiten helaas worden afgelast. In de zomerperioden konden de kleinschalige werkgroepbijeenkomsten gelukkig weer gewoon doorgaan.

Bij de tweede lockdownperiode is de Natuur- en MilieuRaad meteen overgegaan op digitaal overleg. Werkgroepoverleg en bestuursvergaderingen gingen tot zomervakantie 2021 via Zoom.

De onderlinge band in de organisatie wordt door digitaal overleg zeker niet versterkt. Een aantal nieuwe medewerkers die zich rond de lockdownperiode wilden aansluiten hebben zich helaas teruggetrokken. Persoonlijk contact blijft kennelijk toch onmisbaar.

De coronamaatregelen hebben in 2020 en 2021 een grote impact gehad op het dagelijks leven.

Wij gaan ervan uit dat vanaf najaar 2021 weer face-to-face bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Zowel binnen onze organisatie als met personen van andere organisaties, waar de Natuur- en MilieuRaad mee samenwerkt. De Natuur- en MilieuRaad wil ook graag weer belangstellenden ontvangen op thema-avonden en andere activiteiten. Uiteraard coronaproof en binnen de geldende richtlijnen van de overheid.

Lees verder in hoofdstuk 12: Robuuste werkgroepen: Werkgroep Natuur.

 

Reacties zijn gesloten.