Thema-avonden

Wanneer en waar

De thema-avonden zijn gratis toegankelijk na aanmelding vooraf. De activiteiten worden via een nieuwsbericht op deze website en een e-maillijst aangekondigd. Via info@nmr-hengelo.nl kunt u zich aanmelden voor de emaillijst. Aanvangstijd is altijd 19.30 uur.

Het is weer mogelijk de thema-avonden in Bibliotheek Hengelo fysiek bij te wonen..

Onderwerpen

De grote verscheidenheid  aan onderwerpen hebben altijd met natuur en milieu te maken.
U kunt op een thema-avond:

  • vragen kunt stellen
  • antwoorden kunt krijgen
  • in discussie kunt gaan
  • zich laten inspireren voor een eigen activiteit

In korte tijd wordt u op een thema-avond in een ontspannen sfeer en begrijpelijk taalgebruik bijgepraat. Gelegenheid voor vragenstellen is meestal na de voordracht mogelijk maar er zijn ook sprekers die tijdens hun betoog het publiek daarvoor in de gelegenheid stellen.
De thema-avonden belichten de vele kijkrichtingen op de toekomst van de natuur en het milieu in de regio.
Zie de afbeelding voor de onderwerpen van 2014 t/m september 2021.

 

In 2022 is weer het fysiek bijwonen van de thema-avonden mogelijk

13 Januari zagen we een presentatie over het voedselbos van Martijn Aalbrechts dat hij beheert in Beckum.

10 Februari was het Hans Wallinga met een uitleg over Klimaat en Energietransitie

Op 7 april komt Joke Bults een inleiding houden over Duurzaam Bouwen. Zelf is ze in die sector werkzaam bij Pioneering. Vragen en opmerkingen kunnen direct na afloop naar voren gebracht worden.

 

Reacties zijn gesloten.