Thema-avonden

Wanneer en waar
De Natuur- en Milieuraad organiseert vier keer per jaar een thema-avond  met twee sprekers over natuur en milieu.
De thema-avonden zijn in Bibliotheek Hengelo.
De thema-avonden zijn gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
In 2019 zijn thema-avonden op de volgende data:

  • donderdag 14 februari: Ronald Krabbenbos over de wijzigingen rondom het Lonnekermeer en Annemarie en Bert Kristen over hun plan om op de grens van Hengelo en Borne twee windturbines te plaatsen.

  • donderdag 11 april: Joyce Vorgers over Klimaatgesprekken en Roel Korbee met het laatste nieuws over de wolven in Nederland.

  • donderdag 10 oktober: Onderwerpen nog niet vastgesteld
  • donderdag 12 december: Onderwerpen nog niet vastgesteld

Aanmelden vooraf is gewenst, er zijn circa 60 plaatsen beschikbaar.
Aanmelding bij Heleen Driessen, secretaris, info@nmr-hengelo.nl.

Onderwerpen
Er zijn in het digitale tijdperk veel manieren om jezelf te informeren over onderwerpen, die met natuur en milieu te maken hebben.
Het bijzondere van een thema-avond is, dat je:

  • de inspiratie van de spreker kunt ervaren
  • vragen kunt stellen
  • antwoorden kunt krijgen
  • in discussie kunt gaan.

Door de thema-avonden kun je je kennis verbreden, je visie verdiepen en je standpunten toetsen. Het is geen éénrichtingsverkeer van de spreker naar de aanwezigen, maar een dialoog.
De thema-avonden belichten de vele kijkrichtingen op de toekomst van de natuur en het milieu in de regio.
Zie de afbeelding voor de onderwerpen van 2014 t.m. 2017.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.