Thema-avonden

Wanneer en waar
In het jubileumjaar 2021 organiseert De Natuur- en Milieuraad elke maand een of twee informatieve activiteiten. Dat is o.a.:

 • een thema-avond;
 • een debat;
 • een masterclass;
 • een excursie;
 • een expert meeting;
 • een mini-symposium.

In verband met de coronamaatregelen zijn de informatieve activiteiten voorlopig alleen via Zoom.

De informatieve activiteiten zijn gratis toegankelijk na aanmelding vooraf. De activiteiten worden via de nieuwsbrief, Facebook en een e-maillijst aangekondigd. Via info@nmr-hengelo.nl kunt u zich aanmelden voor de emaillijst.

Vóór de coronamaatregelen waren de thema-avonden in Bibliotheek Hengelo. We kijken ernaar uit om u daar weer te kunnen ontvangen.

In de eerste helft van 2021 zijn de volgende thema-avonden gepland:

 • donderdag 14 januari: Simon Janssen en Heleen Driessen over 50 jaar Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. , reflectie en vooruitblik.

 • donderdag 28 januari: Erik de Mol over Solarpark Bronckhorst, een natuurinclusieve aanleg van een zonnepark.

 

 • donderdag 18 februari (datum onder voorbehoud: Textielrecycling of een ander onderwerp
 • donderdag 11 maart (datum onder voorbehoud): Bronscheiding of nascheiding PMD (oranje container)
 • donderdag 10 april (datum onder voorbehoud): Het belang van houtwallen
 • donderdag 24 april (datum onder voorbehoud) Biodiversiteit of Natura 2000
 • donderdag 2o mei (datum onder voorbehoud): Waterstof: de stand van zaken
 • donderdag 3 juni (datum onder voorbehoud): Twee jaar wooncoaches
 • donderdag 17 juni (datum onder voorbehoud): Natuurinclusief (ver)bouwen
 • donderdag 1 juli (datum onder voorbehoud): Nijverheid: van het gas af?

Onderwerpen
Er zijn in het digitale tijdperk veel manieren om jezelf te informeren over onderwerpen, die met natuur en milieu te maken hebben.
Het bijzondere van een thema-avond is, dat je:

 • de inspiratie van de spreker kunt ervaren
 • vragen kunt stellen
 • antwoorden kunt krijgen
 • in discussie kunt gaan.

Door de thema-avonden kun je je kennis verbreden, je visie verdiepen en je standpunten toetsen. Het is geen éénrichtingsverkeer van de spreker naar de aanwezigen, maar een dialoog.
De thema-avonden belichten de vele kijkrichtingen op de toekomst van de natuur en het milieu in de regio.
Zie de afbeelding voor de onderwerpen van 2014 t/m 2019.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.