Jubileumboek Hoofdstuk 10

10  Hengelo in het groen

50 jaar Natuur- en Milieuraad

Kapvergunningen

“Van die 50 heb ik zelf direct ongeveer 25 jaar met de Natuur en Milieuraad te doen gehad”, zegt Theo Klarenbeek, specialist wijkbeheer bij de gemeente Hengelo.

“In die jaren zijn er vele zaken de revue gepasseerd. Vooral in de beginjaren waren jullie de luis in de pels. Wij als gemeente vroegen wel eens vergunningen aan om voor ons zelf scherp te krijgen en te houden hoe wij mochten kijken naar de uitleg van de kapverordening. Dit heeft menigmaal gezorgd voor een samentreffen bij de bezwarencommissie.

De monumentale knoteik is bij de ontwikkeling van bedrijventerrein de Lemerij gespaard gebleven.

Het is in de loop van de jaren wel veranderd zo dat vooral bij grotere projecten jullie als Natuur- en Milieuraad in het voortraject al betrokken geraakt zijn bij de kap en herplant van bomen.

Niet altijd is te voorkomen dat de belangen van de overheid anders zijn dan die van jullie organisatie.

Het is van belang dat er verschillen blijven, maar ook dat wij elkaar kunnen vinden.

Ook kijken jullie kritisch naar gespaarde houtopstanden. Gaan die in kwaliteit achteruit dan wordt er contact gezocht met de gemeente om te zien wat we er gezamenlijk aan kunnen doen.

Bij een clandestiene kap worden er vragen gesteld over hoe het vervolg is. Al met al heb ik de overtuiging dat de Natuur- en Milieuraad een groep mensen is die het goede voor heeft met de natuur in Hengelo”.

De jaren 2010-2021

Lees verder in hoofdstuk 11: Na 40 jaar op naar 50 jaar Natuur- en MilieuRaad Hengelo. 

Reacties zijn gesloten.