Jubileumboek Hoofdstuk 15

15 Robuuste werkgroepen: Werkgroep Communicatie

Tijden veranderen

Onveranderd is de opvatting van de Natuur- en MilieuRaad, dat het waardevol is om de dialoog met beleidsmakers en burgers na te streven. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is een duidelijke communicatie over de zaken, die er spelen. Dat geldt ook voor de standpunten van de werkgroepen en het bestuur. De werkgroep Communicatie is daarin een onmisbare schakel.

De toenemende nadruk op digitale communicatie heeft de afgelopen tien jaar duidelijk invloed gehad. De bestaande website is in 2018 volledig vervangen en het logo veranderde mee. Ook het grote papieren archief is geleidelijk aan gedigitaliseerd. Achter de schermen is hiervoor veel werk verricht.

Een logo is niet voor de eeuwigheid maar verandert mee met de tijd.

Daardoor was de werkgroep ook erop voorbereid om in de lockdown-periodes de omslag te kunnen maken naar vergaderen via Zoom en het aanbieden van o.a. digitale thema-avonden.

De werkgroep Communicatie organiseert en/of participeert jaarlijks in de volgende activiteiten:

 • thema-avonden
 • excursies
 • de Groenmarkt
 • de boomfeestdag
 • Earth Hour
 • Nacht van de Nacht
 • verkiezingsactiviteiten

Helaas zijn in 2020 en 2021 veel van deze activiteiten afgelast vanwege de noodzakelijke coronamaat-regelen. De medewerkers van de werkgroep hebben de persoonlijke contacten erg gemist. Ze hopen van harte dat de bijeenkomsten in de komende jaren weer kunnen doorgaan.

In de aanloop naar het jubileumjaar 2021 is de werkgroep versterkt met medewerkers uit het bestuur en de andere werkgroepen. Helaas zijn de ambitieuze plannen voor de eerste helft van 2021 deels overruled door de tweede lockdown-periode.

Voor de tweede helft van 2021 staan op het programma:

 • het uitbrengen van dit jubileumboek
 • een feestelijke boekpresentatie met onze partners
 • een excursie naar Solar Park Bronkhorst voor alle medewerkers
 • drie thema-avonden.

Boomfeestdagen

Op verzoek van gemeente Hengelo, heeft de Natuur- en MilieuRaad de organisatie van de boomfeestdag overgenomen van de gemeente. Deze is traditioneel op de derde woensdag in maart. De bomen worden geplant bij basisscholen of locaties waar een BSO is gevestigd.

Scholieren van basisschool De Akker helpen in 2020 bij het planten van twee bomen.

De Natuur- en MilieuRaad heeft gekozen voor kleinschalige boomplantfeestjes samen met:

 • De groene wethouder, die een inleiding geeft.
 • De bomendeskundige van de KNNV, die uitleg over de te planten boom geeft.
 • Gildebor, die het plantgat gereed maakt en de boom in de grond zet.
 • De scholieren die de aarde toevoegen en aanstampen.

Autobedrijf Auto en Service sponsort jaarlijks de versnaperingen voor de scholieren en medewerkers van de SWB reiken deze uit. Een aantal jaren werd in het voorjaar én in het najaar een boom geplant: een van de gemeente en de tweede van de SWB. Door de steeds warmere winters en drogere zomers slaan de in maart geplante bomen minder goed aan. Daarom is sinds een aantal jaren de boomplantdag verplaatst naar begin november. De laatste jaren werd één boom geplaatst in gemeente Hengelo en één in gemeente Borne. Boomplantdag 2020 kon met aanpassingen coronaproof toch nog doorgaan. De sprekers waren bereid een video-toespraak aan te leveren, die in de klas op en groot scherm werd afgespeeld. Het planten van de bomen en het aanaarden en aanstampen door de kinderen kon gewoon doorgaan.

Thema-avonden

Al meer dan 20 jaar organiseert de werkgroep Communicatie de thema-avonden in bibliotheek Hengelo. Er worden sprekers uitgenodigd over een breed scala aan natuur- en milieu-onderwerpen.

Er is een grote kring betrokken burgers, die regelmatig bij deze avonden aanwezig is. Afhankelijk van het onderwerp zijn ook beleidsmakers en ambtenaren onder de toehoorders aanwezig.

In het jubileumjaar zijn tweemaal zoveel thema-avonden aangeboden dan in de voorgaande jaren.

In de laatste lockdown-periode zijn dit digitale thema-avonden via Zoom geweest. Dit heeft geen invloed op het aantal deelnemers gehad. Integendeel, er was onverwacht veel belangstelling bij een aantal onderwerpen. Deze noodoplossing voor de corona-lockdown heeft zich in de praktijk bewezen. Naar de toekomst toe gezien zal de werkgroep beide soorten thema-avonden blijven aanbieden.

De onderwerpen van de thema-avonden van 2014 t/m 2021

Behalve thema-avonden speelt de werkgroep ook in op de actualiteit. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn groene verkiezingsdebatten georganiseerd. Begin 2020 was de stikstofcrisis aanleiding voor een masterclass over dit onderwerp.

De Nacht van de Nacht

De activiteiten in de jaarlijkse Nacht van de Nacht eind oktober vestigen de aandacht op de lichtvervuiling in en rond Hengelo. De werkgroep Communicatie organiseert al meer dan 14 jaar activiteiten, vaak samen met andere partners. Veelal waren dit wandelingen of fietstochten afgewisseld met nachtverhalen door de Verhalenkraal.

Vanaf 2019 verlegt de werkgroep de activiteiten om een breder publiek aan te spreken. Zo was er in 2019 een fotowedstrijd en zal het door covid uitgestelde programma van 2020 met masterclasses lichtfotografie en lightpainting in 2021 alsnog doorgang vinden.

Het programma van Nacht van de Nacht 2019 in het PET-paviljoen.

Winnende foto van de fotowedstrijd in 2019 over ‘Hengelo en de lichtvervuiling’

Lees verder in het laatste hoofdstuk: De blik op de toekomst.

 

Reacties zijn gesloten.