Ruimtelijke Ordening

Bestemming vastleggen
Gemeenten Hengelo en Borne leggen in bestemmingsplannen vast voor welk doel de openbare en particuliere ruimte gebruikt mag worden. Dat is o.a. woonbestemming, verkeer, bedrijven of groen.

Ook de provincie Overijssel maakt beleidsstukken. Een wijziging in een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de aanwezige natuur, het milieu en de verkeersveiligheid.

Nieuwe bestemmingsplannen
De Natuur- en MilieuRaad maakt in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming standpunten en zienswijzen bij gemeente en provincie kenbaar. Het gaat steeds om het belang van:
• het natuurbehoud
• het milieu
• de verkeersveiligheid.

Gemeente Hengelo betrekt de Natuur- en Milieuraad vaak bij de voorontwerpfase van een wijziging van het bestemmingsplan. Het is een kwestie van het ijzer smeden als het heet is. Door in het voortraject van nieuwe plannen mee te denken kan de werkgroep duurzame ideeën voor bijvoorbeeld groen in de wijk, stadsnatuur, zuinige verlichting inbrengen. Ook kijkt de Natuur- en MilieuRaad vooruit naar de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, met name voetgangers en fietsers en de mogelijkheden voor veiliger openbaar vervoer.

 

 

Reacties zijn gesloten.