Ruimtelijke Ordening

Bestemming vastleggen
Gemeenten Hengelo en Borne leggen in bestemmingsplannen vast voor welk doel de openbare en particuliere ruimte gebruikt mag worden. Dat is o.a. woonbestemming, verkeer, bedrijven of groen.

Ook de provincie Overijssel maakt beleidsstukken. Een wijziging in een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de aanwezige natuur, het milieu en de verkeersveiligheid.

Nieuwe bestemmingsplannen
De werkgroep Ruimtelijke Ordening maakt in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming standpunten en zienswijzen bij gemeente en provincie kenbaar. Het gaat steeds om het belang van:
• het natuurbehoud
• het milieu
• de verkeersveiligheid.

Gemeente Hengelo betrekt de Natuur- en Milieuraad vaak bij de voorontwerpfase van een wijziging van het bestemmingsplan. Het is een kwestie van het ijzer smeden als het heet is. Door in het voortraject van nieuwe plannen mee te denken kan de werkgroep duurzame ideeën voor bijvoorbeeld groen in de wijk, stadsnatuur, zuinige verlichting inbrengen. Ook kijkt de werkgroep vooruit naar de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, met name voetgangers en fietsers en de mogelijkheden voor veiliger openbaar vervoer.

Werkwijze
Als lid van de werkgroep:
• volg je kritisch de voorstellen voor het aanpassen van bestemmingsplannen;
• bezoek je informatiebijeenkomsten van de gemeente over deze plannen;
• stel je standpunten en zienswijzen op en breng je die in bij de gemeente of provincie;

• overleg je met ambtenaren, wethouders, gemeenteraadsleden en niet onbelangrijk, andere belanghebbenden, die ook het belang van natuur, milieu en verkeersveiligheid behartigen;
• bezoek je de politieke markten, waar deze plannen aan de orde komen en maak je, als dat gewenst is, gebruik van het recht om in te spreken.

Op de maandelijkse werkbijeenkomst van ongeveer anderhalf uur bespreekt de werkgroep de actuele plannen. Het tijdstip is in onderling overleg vastgesteld en is nu op dinsdagmiddag.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.