Over ons

Doelstelling
De Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. is in 1972 opgericht.
De stichting bewaakt en bevordert in en rond Hengelo de bescherming van:
• de natuur
• het landschap
• het milieu.

Werkwijze
De Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. werkt als volgt:
• kritisch volgen en beïnvloeden van het beleid van gemeente Hengelo en Borne
• signaleren van mogelijkheden tot verbetering van natuur, landschap en milieu in Hengelo en Borne.
• samenwerken met provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties

Organisatie
In de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. zijn vrijwilligers actief in zowel het bestuur als in de werkgroepen.
De Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. wordt geleid door het bestuur.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. bestaat uit maximaal 7 leden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
• Simon Janssen, voorzitter
• Heleen Driessen, secretaris
• Gerrit Jurgens, penningmeester

Werkgroepen
De werkgroepen vormen het kloppend hart van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.
Elke werkgroep bestaat uit een werkgroepcoördinator en werkgroepleden.
Er zijn vier werkgroepen:
• Natuur
• Milieu
• Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer
• Communicatie
De werkgroep stelt een jaarprogramma op en voert de geplande activiteiten uit. Verder speelt elke werkgroep in op actuele ontwikkelingen.

Lees meer over de activiteiten van de werkgroepen Natuur, Milieu, Ruimtelijke Ordening en Communicatie op de volgende pagina’s.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.