Jubileumboek Hoofdstuk 14

14 Robuuste werkgroepen: Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Tijden veranderen

In de afgelopen tien jaar heeft gemeente Hengelo grote stappen gezet in de digitalisering van de informatievoorziening. Dat betreft niet alleen informatie voor de inwoners van Hengelo, maar ook voor belangengroeperingen, zoals de werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer.

Tien jaar geleden bespraken medewerkers van de werkgroep nieuwe plannen op het gemeentekantoor boven grote kaarten en namen ze een dik pak afdrukken van bestemmingsplannen mee naar huis. Nu wordt een bericht vanuit de gemeente verstuurd met een link en wordt de respons per e-mail bij de gemeente aangeleverd. Of er staat een bericht in het Gemeentenieuws met een link naar de informatie. Voor beleidsmakers, die dagelijks met deze materie bezig zijn zal dit weinig problemen opleveren. Voor burgers en soms ook voor de werkgroep is dit helaas niet altijd zo gebruiksvriendelijk en daardoor mogelijk ook minder effectief..

Plankaart voor de bestemmingsplanwijziging i.v.m. geplande woningbouw aan de Beekstraat

Gemeente Hengelo heeft een grote inhaalslag gemaakt bij het actualiseren van achterstallige bestemmingsplannen van verschillende wijken. De werkgroep is bij het vooroverleg van deze plannen betrokken, daar is niets aan veranderd. Verder zijn er regelmatig kleine aanpassingen van een bestemmingsplan. Een belangrijk aspect is en blijft het spanningsveld tussen de hoeveelheid openbaar groen en het aantal openbare parkeerplaatsen. Het is verheugend dat het belang van openbaar groen in het gemeentebeleid steeds breder wordt gedragen. Dat neemt niet weg dat de werkgroep steeds nauwkeurig de belangen van de natuur- en het milieu afweegt tegen de gewenste stedelijke ontwikkelingen.

De Nieuwe Omgevingswet

Gemeente Hengelo is vanaf 2016 bezig met de voorbereiding van de Nieuwe Omgevingswet. Hier gaan veel verschillende soorten vergunningen onder vallen. Ook verandert het traject van de vergunningverlening, dat nu in strakke kaders en procedures is vastgelegd.

De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft een actieve bijdrage geleverd aan de pilot in 2017 over de Wildrinkshoek en het de wijk grenzende industrieterrein Twentekanaal. Samen met andere werkgroepen is veel tijd en menskracht geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten, het buitengebied van Hengelo. Dit was voor ieder een bijzonder leerzaam proces.

De omgevingsvisie is opgesteld na een breed participatieproces.

Ook in gemeente Borne participeert de werkgroep de laatste jaren in de ontwikkeling van visiedocumenten op het gebied van ruimtelijke ordening en natuur. Bijzonder is dat de participatieprocessen in de gemeenten Borne en Hengelo soms heel anders ingevuld worden.

Lees verder in hoofdstuk 15: Robuuste werkgroepen: Werkgroep Communicatie.

Reacties zijn gesloten.