Bij de Laan van Driene zien we een ontwikkeling waar we een zienswijze voor hebben ingediend en een bezwaarschrift

Hengelo moet ook bouwen voor de toekomst. Er zijn zoveel mensen die een woning willen. Maar tegen welke prijs?  Nu is bij de laan van Driene – PC Hooftlaan een nieuwe mogelijkheid gecreëerd.

De NMr-H is van mening dat het groen en de natuur van Sportlaan Driene en omgeving het waard zijn om geheel te behouden. De voorgestelde bebouwing wijzen wij af. Het gebied is nu al belangrijk als binnenstedelijk groen en kan in die functie nog worden versterkt.

Ook de voorgestelde 200 tijdelijke woningen op de hoek van de Sportlaan, wijzen wij af. Bebouwing zou altijd rustig overwogen en goed doordacht moeten zijn. Daarbij gelden voor deze tijdelijke bebouwing dezelfde bezwaren als voor de rest van de in het plan voorgestelde bebouwing.  Bovendien is er  sprake van aantasting van de Hoofdgroenstructuur ? In dergelijke gevallen moet de gemeenteraad haar oordeel daarover geven ! Als het toch doorgaat willen we een bouwplan dat zoveel mogelijk is aangepast aan de nieuwste inzichten omtrent Natuurinclusief Bouwen.

bezwaarbrief B&W, Sportlaan Driene tijdelijke woningen, procedure kruimelgeval-2

Zienswijze SportlaanDriene

Reacties zijn gesloten.