Milieu

Strategie
Op grond van wetten en regelingen geven gemeenten als Hengelo en Borne, maar ook de provincie Overijssel, vergunningen af voor geluid, uitstoot van stoffen, werktijden, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen, enz.
Een nieuwe vergunning of wijziging van een bestaande kan gevolgen hebben voor de aanwezige natuur, het milieu en de veiligheid. Ook het beleid op het gebied van duurzame energie kan zijn weerslag hebben op het klimaat.

De werkgroep Milieu maakt in een zo vroeg mogelijk stadium van de vergunningverlening standpunten en zienswijzen bij gemeente en provincie kenbaar. Het gaat steeds om het belang van ons leefmilieu en de veiligheid.
Ook kijkt de werkgroep naar de veiligheid van bedrijven/activiteiten. De werkgroep onderhoudt contacten met een aantal bedrijven om van actuele ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

Als lid van de werkgroep:
• volg je kritisch de voorstellen voor het aanpassen van regelingen en vergunningen;
• bezoek je informatiebijeenkomsten van de gemeente hierover;
• stel je standpunten en zienswijzen op en breng je die in bij de gemeente of provincie;
• overleg je met ambtenaren, wethouders, gemeenteraadsleden en niet onbelangrijk, andere belanghebbenden, die ook het belang van ons leefmilieu en veiligheid behartigen;
• bezoek je de bijeenkomsten, waar deze regelingen aan de orde komen en maak je, als dat gewenst is, gebruik van het recht om in te spreken bij politieke markten.

Op de maandelijkse bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur bespreekt de werkgroep de actuele plannen. Het tijdstip is in onderling overleg vastgesteld.

Reacties zijn gesloten.