Jubileumboek – Voorwoord

 

Natuur- en MilieuRaad Hengelo

50 jaar op de bres voor natuur en milieu

 

Auteurs

Heleen Driessen

Simon Janssen

Eindredactie

Heleen Driessen

 

 

 

Uitgave door Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.

ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum

november 2021

 

Voorwoord

Dit boek geeft weer hoe de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. (NMRH) zich de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld. In het jubileumboek van het veertigjarige jubileum stond het volgende: ‘De NMRH staat op de bres om de natuur en het mooie landschap van Hengelo te behouden en op positief kritische wijze milieuproblemen aan de orde stellen bij inwoners, bestuurders en bedrijven’. Dit is niet echt veranderd in de afgelopen tien jaar.

Met grote inzet, deskundigheid en passie zetten de vrijwillige medewerkers van onze stichting zich al vijftig jaar in voor de natuur en het milieu. De tijden zijn echter wel aan het veranderen. Intussen is iedereen duidelijk, dat er grote stappen moeten worden gezet om een te snelle klimaatverandering tegen te gaan. Dat gaat veel verder dan de natuur behouden. Nu is het aan de orde om stad en ommelanden verder te vergroenen. Groen en water zijn nodig om in de zomer de stedelijke temperatuur te begrenzen. Ook is wateropslag nodig om niet te ‘verdrinken’ bij extreme regenval en om voorraad te hebben in heel droge zomers. Hier wordt door overheden intussen hard aan gewerkt.

Er zijn inmiddels ook steeds strengere milieuregels om de natuur en/of de burgers te beschermen. Bijvoorbeeld met betrekking tot fijnstof en de stikstofuitstoot. Jaren geleden heeft de NMRH al gepleit voor een snelheidsbegrenzing op de snelwegen bij Hengelo en Borne, met name om de fijnstofuitstoot te beperken. Dat bleek geen haalbare kaart, totdat de stikstofcrisis leidde tot een gedeeltelijke snelheidsbeperking op die wegen.

In het verleden was bijvoorbeeld de lindaanvervuiling een belangrijk aandachtspunt. Nu vraagt de beperking van de uitstoot van het broeikasgas CO2 volop de aandacht en dat zal de komende jaren niet veranderen. Dat geldt ook voor de stikstofuitstoot. Daar worden in het kader van de Regionale Energie Strategie adequate oplossingen voor bedacht. Dit zijn technische oplossingen, die vaak veel ruimte innemen, horizontaal of verticaal. De rol van de NMRH in dit proces is om voortdurend de vraag te stellen, welk probleem ermee wordt opgelost en welk nieuw probleem door de oplossing wordt gecreëerd. Een paar zeer hoge windmolens bijvoorbeeld leveren een aanzienlijke hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Door ze te vervangen door vijfendertig kleine windmolens lijken de omgevingsbezwaren tegen de ‘hoge jongens’ weggenomen. De NMRH zal in dit geval niet alleen vragen naar de opbrengst, maar ook naar de beperking van de CO2 uitstoot van de ‘wieg tot het graf’ van deze windmolens. Het verwarmen van wijken met restwarmte uit de industrie lijkt een slimme oplossing. Uiteindelijk zal de regionale industrie dan meer warmte moeten gaan produceren. De vraag zal immer zijn: wat levert dat op aan toe- of afname van de CO2 uitstoot?

Daarnaast gaat de NMRH ook de komende jaren door met de activiteiten, die we al jaren doen. Zoals thema-avonden over natuur- en milieu-onderwerpen, boomplantdagen in het basisonderwijs, het volgen van kapvergunningen en het beoordelen van de impact van nieuwe bestemmingsplannen op de natuur en het milieu.

Vooralsnog blijft er genoeg te doen in en rond Hengelo en Borne. Ik wens de NMRH een succesvolle voortzetting van de constructieve dialoog met beleidsmakers, bestuurders, bedrijven en de lokale organisaties.

Simon Janssen, voorzitter NMRH

Lees verder in hoofdstuk 1: Niet omkijken maar vooruitzien. 

Reacties zijn gesloten.