Bestemmingsplannen

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening gaat over de bestemming van alle grond in Hengelo, Borne en aangrenzende gemeenten.

In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de functie van elk stukje grond is:
• wonen-geel
• werken-paars
• groen-groen
• verkeer-grijs
Alle bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als voorbeeld het bestemmingsplan voor het gebied rond de nieuwe Boekelosebrug in Hengelo. Voor de witte vlekken is in 2016 nog geen nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Actualisering en wijziging bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen vallen onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet zegt ook dat de gemeente elk bestemmingsplan binnen 10 jaar moet actualiseren.
Als een ontwikkelaar of een gemeente plannen heeft om bijvoorbeeld een kantoor te verbouwen tot appartementen moet dit passen binnen het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan dit niet toelaat, is het mogelijk om de procedure voor een bestemmingsplanwijziging te doorlopen. De gemeente moet dan de belangen afwegen.

I

 

In het voortraject van een bestemmingsplanwijziging hebben we een  bijzondere positie.  We hebben hierdoor al in een vroeg stadium invloed op de plannen.

Standaard vestigen we de aandacht op de noodzaak van

  • Natuur Inclusief Bouwen
  • 30 % groen in iedere woonwijk
  • Aansluiting bij de Hoofdgroenstructuur
  • Het gaat hierbij altijd om:
    • het behoud en uitbreiding van natuur: groen voor groen.
    • zo min mogelijk schade aan het milieu
    • de verkeersafwikkeling.

Na de presentatie van het gewijzigde bestemmingsplan is er nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen zoals die voor iedere burger geldt. Het is zeker mogelijk dat zienswijzes alsnog wijzigingen opleveren.

Reacties zijn gesloten.