Bestemmingsplannen

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening gaat over de bestemming van alle grond in Hengelo, Borne en aangrenzende gemeenten.

In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de functie van elk stukje grond is:
• wonen-geel
• werken-paars
• groen-groen
• verkeer-grijs
Alle bestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Als voorbeeld het bestemmingsplan voor het gebied rond de nieuwe Boekelosebrug in Hengelo. Voor de witte vlekken is in 2016 nog geen nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Actualisering en wijziging bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen vallen onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet zegt ook dat de gemeente elk bestemmingsplan binnen 10 jaar moet actualiseren.
Als een ontwikkelaar of een gemeente plannen heeft om bijvoorbeeld een kantoor te verbouwen tot appartementen moet dit passen binnen het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan dit niet toelaat, is het mogelijk om de procedure voor een bestemmingsplanwijziging te doorlopen. De gemeente moet dan de belangen afwegen.

In het voortraject van een bestemmingsplanwijziging wordt ook gekeken naar de gevolgen voor de natuur, het milieu en de verkeersveiligheid. De werkgroep Ruimtelijke Ordening bekijkt de voorgenomen wijzigingen van de bestemmingsplannen en dient waar nodig een zienswijze in. Het gaat hierbij altijd om:
• het behoud van zoveel mogelijk natuur: groen voor groen
• zo min mogelijk schade aan het milieu
• de verkeersveiligheid na uitvoering van de plannen.

Reacties zijn gesloten.