Jubileumboek Hoofdstuk 6

6     Ad Interim? Notities over 40 jaar NMR Hengelo

Han Limburg, voorzitter ad interim van 1998 tot 2006

HCH-vervuiling

“De Milieu Raad Hengelo en omgeving kende ik niet toen voorzitter André Bolt mij uitnodigde voor een gesprek”, vertelt Han Limburg. “”André had gehoord dat mijn werk gestopt was en dat er grote behoefte was aan mensen die de chemische industrie goed kenden. De “Lindaan problematiek” die toen speelde was pittig! Onze kinderen hadden op met HCH vervuilde locaties gespeeld en gegraven zonder dat dit ons bekend was.

HCH was een ongewenst bijproduct bij de fabricage van lindaan en de onnodige risico’s die de kinderen liepen maakte me erg boos. Gelukkig is het goed afgelopen en hebben ze allen gezonde kinderen gekregen”. De Milieuraad kwam destijds met een eigen standpunt over deze problematiek, maar die werd echter niet door iedereen gesteund. De emoties liepen hoog op en er ontstond veel ergernis ten opzichte van “de milieubeweging”. Han: “Velen vonden het maar gezeur. Die bedrijven brachten toch geld op en betekenden ook werk. De risico’s kende men niet.

Wat me nu nog altijd irriteert, is dat diegenen die wisten dat er bij de Lindaanproductie HCH ontstond en het toch lieten gebeuren, zich nooit verantwoord hebben.”

Gelukkig is met de sanering van verschillende chemische stortplaatsen begonnen en worden de gevaren van het storten van chemisch afval en het verbranden van afval algemeen onderkend. Zo worden er nu maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er vrijwel geen dioxines en soortgelijke giftige stoffen in het milieu terecht komen.

Complimenten van AKZO

De Milieuraad heeft op een gegeven moment de “N” aan haar naam toegevoegd, om beter in lijn te lopen met landelijke ontwikkelingen en omdat de Milieuraad ook de “natuur” beschermt. Natuur en Milieu is een landelijk begrip en organisaties als Natuur en Milieu Overijssel (NMO) ondersteunen de Natuur- en MilieuRaad bij bijvoorbeeld de start van vuilverbrander Twence.

Han: “Zowel NMO, de NMR Enschede en de NMR Hengelo waren reeds vanaf het eerste begin bij de Milieu Effect Rapportage (MER) betrokken. Wij zaten met 3 personen tegenover wel 15 deskundigen! Met Twence hebben wij sindsdien een constructief contact. Wij sloten met alle partijen een convenant over de vrijwillige beperking van de uitstoot, wat meer filters en procesbeheersing vraagt. Twence houdt zich aan deze afspraken wat grote winst is voor de mensen die onder de “pluim” uit deze schoorsteen wonen!”

De NMR maakte op een gegeven moment ook deel uit van het Bewonersoverleg met AKZO in verband met de chloorproblematiek. Er was ooit al eens chloor ontsnapt, maar dat werd gelukkig grotendeels opgevangen door het lager gelegen kanaal. Het leeglopen van een ketelwagen met chloor, midden in de stad, had echter een zeer zwaar ongeluk kunnen veroorzaken. Commissaris van de Koningin in Groningen, Hans Alders, noemde in de betreffende hoorzitting in de Tweede Kamer een risico van 5000 mogelijke slachtoffers.

“Het leek ons een te vermijden risico”, aldus Han. “Wij hebben in die hoorzitting in de Tweede Kamer gesteld, dat een ketelwagen bij een botsing of door sabotage ook op het emplacement van Hengelo lek kan raken. Er zijn bij rijdende treinen zeer grote massa’s in beweging en 40 km is dan reeds een hoge snelheid. Ketelwagens zijn niet bestand tegen een botsing met een andere grote massa. Na afloop maakte de divisiedirecteur van Akzo ons een compliment over onze uiteenzetting.

Het bedrijfscomplex van AkzoNobel in 2005

De overheid stelde geld beschikbaar zodat de chloorproductie naar Delfzijl kon verhuizen. Chloor moet je maken op de plaats waar je het ook verwerkt. Dat gebeurt nu in Delfzijl en het Botlekgebied. Transport gaat nu via leidingen met veel afsluiters.” Tien jaar geleden liep er een soortgelijke kwestie bij het rangeren en langdurig stationeren van ketelwagens met zeer brandbare vloeistoffen en gassen op het stationsemplacement van Hengelo. De Natuur- en Milieuraad Hengelo is van mening dat hiervoor geen vergunning mag worden afgegeven.

Werkgroepen

Vanwege het omvangrijke aandachtsgebied van de NMRHengelo is de organisatie opgedeeld in werkgroepen. De groepen die zich bezig houden met het behoud van bomen en groen en de ruimtelijke ordening hebben zich succesvol ontwikkeld. Zij hebben regelmatig contact met de groenbeheerders en planners van de openbare ruimte van de gemeente. De groep ruimtelijke ordening bestudeert alle nieuwe voornemens en geeft hierop commentaar en advies.

De groep die duurzaamheid, energie, chemie en bodem in de gaten houdt beoordeelt de verschillende situaties. “De Nieuwe Omgevingswet vraagt een alerte milieubeweging! Mensen die ons daarbij willen helpen zijn meer dan welkom”, aldus Han Limburg.

Lees verder in hoofdstuk 7: NMRH van 2006-2010.

 

Reacties zijn gesloten.