Werkwijze

Tijdens de bestuursvergaderingen komt aan de orde:
• de actuele ontwikkelingen m.b.t. de milieuvergunningen van bedrijven in de regio
• de contacten met enkele grote bedrijven o.a. Kolb, Nobian, Twence
• het bepalen van het standpunt en de acties van de werkgroep over o.a. de Regionale Energie Strategie, Warmtevisie en de Nota Biodiversiteit
• het kenbaar maken van het standpunt bij de beleidsmakers per brief, e-mail of in gesprek
• het bekend maken van het standpunt bij betrokken organisaties en de inwoners van de regio.
• onderwerpen, waarbij de NMRH samen optrekt met andere betrokken organisaties

Reacties zijn gesloten.