Werkgroep Milieu

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Milieu bestaat uit:
• Heleen Driessen, werkgroepcoördinator en secretaris
• Johnny Koster, medewerker,
• Johan Molthof, bestuurslid
• Rob Lehr, bestuurslid
• Han Limburg, medewerker en oud-bestuurslid
• vacature
• Gerrit Dijkman, advies
Neem voor informatie contact op met Heleen Driessen, info@nmr-hengelo.nl.

Jaarprogramma 2021

De werkgroep Milieu:

• beoordeelt bedrijfsmatige activiteiten met een grote impact op het milieu: BRZO bedrijven, Twence, Nouryon, Kolb, olieopslag en rangeerbewegingen. BRZO-bedrijven vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, boven een bepaalde drempelwaarde. De werkgroep houdt de handhavingsrapporten bij. Het aantal rangeerbewegingen met gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de Omgevingsvergunning van ProRail voor het spoorwegemplacement.
• beoordeelt het gemeentelijke en provinciale beleid t.a.v. klimaat, energie, lucht- water- en bodemkwaliteit en afval.


• participeert in regionale overlegsituaties: Bodemcafé en in gemeentelijke en provinciale beleidsactiviteiten o.a. de Warmtevisie, Regionale Energiestrategie.
• onderhoudt contacten met regionale organisaties m.b.t. het milieubeleid o.a. NMO en NME.

Werkbijeenkomsten
De maandelijkse werkbijeenkomst is op nu op woensdagmiddag, maar kan bij uitbreiding van de werkgroep opnieuw vastgesteld worden.

Tijdens de werkbijeenkomsten komt aan de orde:
• de actuele ontwikkelingen m.b.t. de milieuvergunningen van bedrijven in de regio
• de contacten met enkele grote bedrijven o.a. Kolb, Nouryon, Twence
• het bepalen van het standpunt en de acties van de werkgroep over o.a. de Regionale Energie Strategie, Warmtevisie en de Nota Biodiversiteit
• het kenbaar maken van het standpunt bij de beleidsmakers per brief, e-mail of in gesprek
• het bekend maken van het standpunt bij betrokken organisaties en de inwoners van de regio.
• onderwerpen, waarbij de werkgroep Milieu samen optrekt met de werkgroep Ruimtelijke Ordening, Natuur, Communicatie of andere betrokken organisaties
• afspraken maken over uit te voeren acties door de werkgroepleden en dat vastleggen

Tussentijds is meestal nog overleg per telefoon of per e-mail over actuele ontwikkelingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.