Jubileumboek Hoofdstuk 16

16 De blik op de toekomst

De Natuur- en MilieuRaad Hengelo na 2021

Het jubileum-cadeau: de Zadenbibliotheek

Een 50-jarig jubileum is een mijlpaal om bij stil te staan. De Natuur- en MilieuRaad heeft al die jaren haar werk kunnen doen dank zij de betrokkenheid van belangstellende inwoners van Hengelo, Borne en omgeving. Bij een verjaardag hoort een cadeau, niet voor de Natuur- en MilieuRaad zelf, maar voor de samenleving. De Natuur- en MilieuRaad wil daarmee haar dankbaarheid voor 50 jaar samenwerking, belangstelling, motivatie en kritische reflectie uitdrukken.

Als cadeau is gekozen voor het opstarten van een zadenbibliotheek in de regio Hengelo en omgeving.

De opstart is voorbereid in samenwerking met:

  • Bibliotheek Hengelo & Hof van Twente
  • Groei & Bloei
  • Vereniging van Volkstuinders Delden
  • Stadslandbouw & De Groene Loper Goor

Door de lockdown is de feestelijke opening van de zadenbibliotheek tweemaal uitgesteld totdat dit halverwege juni met een aangepast programma toch kon doorgaan. De toespraken van o.a. burgemeester Schelberg zijn op video vertoond en een groep kinderen van de BSO van de Titus Brandsmaschool heeft de eerste zadenzakjes uitgekozen.

Voorzitter Simon Janssen helpt de kinderen bij het uitzoeken van de zaden.

Veel tuinliefhebbers hebben in het voorjaar zaden aangeleverd voor de startcollectie. Vrijwilligers van de bibliotheek hebben de zaden in kleine zakjes verpakt. De Natuur- en MilieuRaad heeft de website www.zadenbiebtwente.nl met zaai- en oogstinstructies gemaakt.

Iedereen kan in de bibliotheek in Hengelo en Goor in het groeiseizoen een aantal zakjes met groenten en/of bloemen komen ‘lenen’. Het is de bedoeling dat er na het seizoen ook weer zaden naar de bieb worden teruggebracht. Tuinliefhebbers die zaden verzamelen kunnen deze ook blijven aanleveren. In ruim 30 plaatsen in Nederland draait inmiddels een zadenbibliotheek en het is een groot succes. De opstart in Hengelo en Goor halverwege het groeiseizoen is ook voorspoedig verlopen.

In 2022 wordt de zadenbibliotheek uitgebreid naar de bibliotheek in de Hasseler Es en mogelijk ook naar Borne, Delden en andere plaatsen. De Natuur- en MilieuRaad Hengelo zal de Zadenbibliotheek ook de komende jaren nog ondersteunen.

Op naar de toekomst

In de afgelopen 50 jaar is de missie van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo niet veranderd. Het was en nog steeds: opkomen voor de belangen van de natuur en het milieu in Hengelo en omgeving.

In de beginjaren was de raad de klokkenluider en aanjager van het publieke debat over de toekomst van de aarde. Deze functie is de laatste vijftien jaar sterk veranderd. De boodschap van de toekomst van de aarde is o.a. door het landelijke natuur- en milieubeleid ook door gedruppeld naar de lokale overheid. Te vaak worden echter initiatieven ontwikkeld, die er door een roze bril met groene glazen duurzaam uitzien.

Niet alles wat groen en duurzaam wordt genoemd is zo groen als het lijkt. Neem bijvoorbeeld de elektrische auto. Zolang de elektriciteit in de Hengelose laadpalen nog wordt opgewekt in energiecentrales, die gestookt worden met aardgas of steenkool, blijft het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot groot.

Mooi dat er op parkeerplaatsen laadpalen voor elektrische auto’s zijn gekomen. Maar als je de roze bril afzet en het hele plaatje van de wieg tot het graf van de elektrische auto bekijkt, kom je waarschijnlijk tot een andere conclusie. Er zijn meer energie (dus CO2 uitstoot uit aardgas en aardolie) en meer grondstoffen nodig om een elektrische auto met een stevig bereik te maken. Hij draagt alleen maar daadwerkelijk bij aan de CO2-reductie als het opladen gebeurt met groen opgewekte stroom uit water, zon of wind. In alle andere gevallen is het een zoethoudertje om het geweten van de automobilist en/of de overheid te sussen.

Het voorbeeld van de elektrische auto illustreert de functie van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. voor de komende jaren. De Natuur- en MilieuRaad Hengelo kijkt verder dan de groene boodschap die gebracht wordt. De raad toetst de groene claims op waarheid door het hele plaatje in het oog te houden. Niet als zwartkijker, maar actief meedenkend over realistische oplossingen, die er toe doen. Geen klokkenluider meer, maar de zeef die het grijze kaf van het groene koren scheidt.

 

Bronvermelding

40 jaar Natuur- en Milieuraad Hengelo hoofdstukken 1, 3, 4, 5
Gemeente Hengelo hoofdstukken 12, 14
Guus Wageman omslag en hoofdstukken 8 en 13
Heleen Driessen hoofdstukken 1, 2, 5, 8, 10, 10, 15
Jeffrey Pardoen hoofdstuk 6
K.W. van der Lee & Projectgroep Middengebied hoofdstuk 5
KNMI hoofdstuk 5
KNNV Hengelo hoofdstuk 3
Kortman &Schulte N.V. hoofdstuk 1
Lever’s Zeepmaatschappij N.V. hoofdstuk 1
Museum Hengelo hoofdstuk 2
Natuur- en Milieuraad Hengelo hoofdstukken 11, 15, 16
Nederlandsche Persil Mij N.V. hoofdstuk 1
P.D. Reijnders hoofdstuk 9
Remco Ditmar hoofdstuk 15
Rick Bouwhuis hoofdstuk 3
Rijksoverheid hoofdstuk 11
RIVM hoofdstuk 6
Simon Janssen hoofdstuk 12
Tijs Jagers hoofdstuk 15
Twence hoofdstuk 8
Vechtstromen hoofdstuk 9
Visscher52, monumentaltrees hoofdstuk 10
Volkstuinvereniging Thrinon hoofdstuk 4

Drukwerk EZbook, Blaricum

 

©Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.

www.nmr-hengelo.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.

De Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o heeft zo goed mogelijk getracht de auteursrechten op de foto’s te achterhalen. Degene die meent zekere rechten te kunnen doen gelden kan zich richten tot voornoemde Stichting.

 

Reacties zijn gesloten.