Vacatures

Meedoen met de Natuur en MilieuRaad in Hengelo en Borne

Wil je je inzetten voor:
– het groenbeleid (bomen en plantsoenen)
– ruimtelijke ordening
– het milieu in en rond Hengelo en Borne
– duurzame energie
– communicatie over groen en duurzaam op lokaal niveau?
Dan zijn wij op zoek naar jou.

Met meer bestuursleden en medewerkers kunnen we meer doen!

Betrokken en deskundig
De Natuur en MilieuRaad Hengelo e.o. bewaakt de leefbaarheid van de woonomgeving. Ze zijn daarvoor juridisch bevoegd i.t.t. de individuele burger. Een burger is in de meeste gevallen alleen bevoegd zich uit te spreken over de directe leefomgeving. De NMRH is dit voor heel Hengelo e.o. Dat is een heel verschil ! Steeds vaker weten mensen ons te vinden wanneer ze het niet eens zijn met bepaalde ontwikkelingen.  We proberen dus het beleid van de gemeente kritisch te volgen en te beïnvloeden. Daarnaast denken we actief mee over mogelijke verbeteringen op het gebied van natuur en milieu in Hengelo en de omgeving, zoals Borne.

We volgen de publicaties van de gemeente en laten ons goed informeren over de voorgenomen plannen. Door vooroverleg met ambtenaren brengen we in een vroeg stadium onze visie in. Zo hebben we in een vroeg stadium van de besluitvorming inspraak .Door deze aanpak is de Natuur en Milieuraad niet snel op straat te zien. We zijn vooral achter de schermen actief o.a. door:
– overleg met wethouders en ambtenaren
– bestuderen en becommentariëren van gemeentelijke beleidsstukken, vergunningen en ruimtelijke plannen
-contacten met bedrijven, instellingen en andere groene organisaties
-het uitwerken van zienswijzen en voorstellen
Bestuur en medewerkers zijn allen vrijwilligers.

Ook meedoen?
Actief zijn voor de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. geeft voldoening en is leerzaam. Je leert de lokale politiek van nabij kennen. Het doet ertoe om je in te zetten voor een groener en duurzamer Hengelo en Borne, niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn.
Ook met een tijdsinzet van enkele uren per maand of per week draag je als medewerker al een steentje bij in een werkgroep.

Wil je aanschuiven bij een of meer werkgroepvergaderingen? om je te orienteren ?

Neem dan contact op met Rob Lehr, info@nmr-hengelo.nl.

Reacties zijn gesloten.