Boomplantfeestjes

Boomfeestdag

De Natuur- en MilieuRaad van Hengelo heeft er een stokje voor gestoken dat de jaarlijkse Boomplantdag werd wegbezuinigd. Door ons aanbod om deze feestelijke gebeurtenis mede te helpen voorbereiden is ieder jaar ook in Hengelo en Borne de Boomfeestdag mogelijk.  Het veranderde klimaat maakt het nodig om dit niet meer in het voorjaar te doen maar in het najaar. Bomen die in het najaar zijn geplant wortelen beter en gaan beter groeien.

Het planten van de boom of bomen wordt gedaan door leerlingen van scholen. Ieder jaar een andere school.  Het is een hele gebeurtenis die in Hengelo mede wordt voorbereid door Gildebor. Dat is daar de organisatie verantwoordelijk voor groenbeheer. Met zorg wordt een plek uitgekozen, waar kinderen uit een wijk ‘hun’ boom kunnen zien groeien. Het officiele karakter wordt benadrukt door iemand uit het gemeentebestuur.  Naast de beschikbaarstelling door de gemeente wordt er tevens jaarlijks een boom via de Slingerbeurs beschikbaar gesteld door de SWB. Aan het bedrijfsleven wordt gevraagd een kleine traktatie voor de aanwezige kinderen te verzorgen.

Ondanks de Corona zijn we in 2020 en 2021 toch weer in staat geweest boomplantfeestjes mogelijk te maken.gebleken.

Boomfeestdag 2021 in Hengelo en Borne

De boom die in Hengelo is geplant is een lindeboom Om precies te zijn: de  Tilia cordata “Greenspire”. Hij staat in het brede grasvlak tussen het Twickelcollege en Woolderesweg (tegenover nummer 231). De leerlingen van de basisschool aan de Semmelweisstraat “Wooldermarke” hadden de eer hier dit jaar aan mee te werken.  Mede door de leuke inleiding van wethouder Mariska ten Heuw  en onze voorzitter Simon Jansen werd het voor de kinderen een onvergetelijke gebeurtenis.  In Borne werden de kinderen van de St. Aegidiusschool in Hertme gemobiliseerd. Hier spraken Simon Janssen en Gerrit Haverkamp in de school over het doel van de Boomfeestdag plus uitleg over de te planten boomsoorten. Dat was een goede voorbereiding voor het planten van een hele reeks bomen op de Haarlanden. De wethouder Kotteman was hier de gemeentelijk vertegenwoordiger.

Najaarsfeestje 2020

Op woensdag 18 november hebben scholieren van basisschool De Akker in Groot-Driene twee bomen geplant. Bij deze bijeenkomst werden de coronamaatregelen in acht genomen.  Onder toezicht van Gildebor plantten de scholieren een sierkers en een hopbeuk.

Vóór het planten bekeken de scholieren de video met de toespraak van Mariska ten Heuw, wethouder. Daarna gaf Gerrit Haverkamp (KNNV) op een andere video uitleg over het belang van bomen voor het klimaat.

Vlak bij school kunnen de scholieren deze winter en in de zomer goed in de gaten houden of de bomen voldoende regen krijgen, zodat ze goed aanslaan en gaan groeien.

Voorjaarsfeestje 2019

Alle scholieren van het basisschool Het Prisma in Borne hebben op 13 februari een beukje geplant. Dit gebeurde met hulp van ouders, wethouder Mulder en de Natuur- en MilieuRaad.

Op basisschool Het Prisma zijn al flinke stappen gezet op weg naar een groen schoolplein. Ouders en andere vrijwilligers hebben al veel werk verzet om het schoolplein te vergroenen. De geplante beukjes dienen als haag, die het schoolplein gaat scheiden van de straat.

 

Reacties zijn gesloten.