Communicatie

Strategie
Niet alleen binnen de Natuur- en Milieuraad moet veel informatie over natuur en milieu uitgewisseld en verwerkt worden. Beleidsmakers, belanghebbenden en groene organisaties willen weten hoe wij over verschillende kwesties denken. Steeds meer inwoners van Hengelo, Borne en omringende gemeenten maken zich zorgen om de natuur en het milieu. Ook zij willen op de hoogte blijven en een stem hebben bij de veranderingen.

De natuur en het milieu zijn zaken die ons allemaal aangaan en waar ook inwoners van de gemeenten zelf voor op kunnen komen. Hoe meer interactie met de beleidsmakers: gemeente en provincie, hoe meer mogelijkheden om dat beleid bij te sturen.

 

Reacties zijn gesloten.