Werkwijze

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt besproken:

• Omgevingsvergunningen in verband met bomenkap. De werkgroep verdiept zich in de noodzaak van de aangevraagde kapvergunning van openbaar groen en dient zo nodig een zienswijze in. Als de werkgroep het standpunt heeft dat een kapvergunning onterecht verleend is, kan de werkgroep een bezwaar indienen.

• Bestemmingsplanwijzigingen die de hoeveelheid openbaar groen inperken

• Informatie uit groene overlegsituaties o.a. De Groene Tafel. Dit is een overleg van gemeente Hengelo met groene organisaties. Het overleg is enkele malen per kaar. Ook het IVN, de KNNV, Groei & Bloei, NIVON en de Hengelose Bijenteeltvereniging nemen deel aan de Groene Tafel.

• De Bomenverordening en houtwallen. Hierin pleit de werkgroep voor het behoud van zoveel mogelijk bomen in en rond Hengelo en Borne en uitbreiding van houtwallen.

• Vragen van inwoners over het groenbeleid, het groenbeheer en het signaleren van kap van bomen en houtwallen.

 

Reacties zijn gesloten.