Bezwaar tegen kappen stadhuisceder

De stadhuisceder
De stadhuisceder staat prominent naast het stadhuis in Hengelo, dat nu in verband met renovatie leegstaat. Het is een markant punt in de stad en voor de Hengelose geschiedenis een boom met een historische betekenis. Een boom met karakter, die het verschil maakt tussen een steenwoestijn en een stad met een groene long.

 

De kapvergunning
De gemeente wil van de stadhuisceder af omdat die de toekomstplannen voor het Burgemeester Jansenplein in de weg staat. Dus volgt de gemeente haar eigen procedures en vraagt bij zichzelf een kapvergunning aan, die ze vervolgens ook verleent en in het Gemeentenieuws publiceert.

De stadhuisceder is al enkele jaren de politieke kop van Jut. Hij mocht na een handtekeningenactie van de Natuur- en Milieuraad in 2012 in elk geval blijven staan totdat met de herinrichting van het Burgemeester Jansenplein werd begonnen. De open brief van de Natuur- en Milieuraad eind vorig jaar heeft de vorige gemeenteraad niet kunnen vermurwen. Ook een door ProHengelo ingediende motie haalde het niet.
Anno april 2018 zijn de oorspronkelijke plannen voor de Lange Wemen en de omgeving van het plein nog steeds niet in detail door de gemeenteraad bekrachtigd.

Herinrichting Enschedesestraat
In 2017 staat het Burgemeester Jansenplein zonder stadhuisboom ineens in de plannen voor de herinrichting van de Enschedesestraat. Het plein is ineens een deel van het plan voor de Enschedesestraat, het is maar dat u dat weet.

Herinrichting Burgemeester Jansenplein
Het Burgemeester Jansenplein is de verbinding tussen vier richtingen:
• de Langestraat met het stadhuis
• het tijdelijke parkeerterrein
• de Lange Wemen met de beoogde horecawand
• de Enschedesestraat.
Voor een afgewogen besluitvorming over het plein zijn dan ook vier aanzichten van het plein nodig.

Besluitvorming over het plein vanuit één aanzicht, dat van de Enschedesestraat, is kokerkijken. In het besluit moet de gehele omgeving worden meegenomen en zover is het nog lang niet.

De daadwerkelijke uitwerking van de plannen voor de Lange Wemen ligt in handen van de in maart 2018 gekozen nieuwe gemeenteraad. Ieder herinnert zich nog de uitslag, die in het gemeentebeleid tot verandering zal gaan leiden. De kiezer heeft gesproken en er komt beslist een andere coalitie in het nieuwe college van B&W.
Wat is de zin van een kapvergunning, terwijl de definitieve plannen voor de aangrenzende straten van het plein nog niet vaststaan? Dat lijkt op de politieke huid verkopen voor de beer geschoten is.

Het bezwaar van de Natuur- en Milieuraad
De Natuur- en Milieuraad heeft uiteraard bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen kap en dit in het bezwaarschrift juridisch gemotiveerd met verwijzing naar de Bomenverordening. In de zitting van de bezwaarcommissie op 25 april 2018 heeft de Natuur- en Milieuraad het bezwaar nader toegelicht.

Een gezonde boom kappen is een aderlating voor het milieu. Het is een drogreden om te denken dat een grote volwassen boom is te vervangen door het planten van een nieuwe boom. Volgens biologen haalt een volwassen boom per jaar meer dan 10 kubieke meters van het broeikasgas koolstofdioxide uit de lucht om er evenveel kubieke meters zuurstof van te maken. Een boom heeft minstens 15 jaar nodig om zijn steentje bij te dragen in het tegengaan van de klimaatverandering.

Verder is de boom belangrijk voor het microklimaat rond het plein. De boom vangt fijnstof op van het nabije autoverkeer en de terrasheaters op gas. In hete zomers is een boom hét middel tegen de hittestress van een versteende stad. Niet alleen de schaduw geeft verkoeling, ook de waterdamp die een boom verspreid helpt daaraan mee.

Reacties zijn gesloten.