Verkiezingsdebat: Een groene 10 voor Hengelo!

Op 22 februari organiseert de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. een verkiezingsdebat over tien groene thema’s uit het gemeentebeleid.
We zijn bijzonder verheugd dat vrijwel alle partijen hebben toegezegd deel te nemen. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Groene stellingen 
Tien groene stellingen staan centraal in het debat.
Aan de hand van de antwoorden van de partijen voor de komende gemeenteraadsverkiezing hebben we de volgende 10 stellingen opgesteld.
1. Gemeente Hengelo moet regelen dat op alle geschikte gebouwen in de hele gemeente zonnepanelen komen.
2. Er moeten windmolens komen op industrieterrein Twentekanaal.
3. Gemeente Hengelo moet verwarmde winterterrassen verbieden, net als andere gemeenten.
4. Gemeente Hengelo moet bij de herinrichting van de stad het steenbreek-voorbeeld geven en bestrating vervangen door groen.

5. Gemeente Hengelo staat alleen compensatie toe voor bomenkap i.v.m. rioolvervanging en veiliger wegen. Zonder goede reden kappen en gewoon compenseren moet afgelopen zijn!!
6. Gemeente Hengelo rekt -in het belang van de gezondheid van haar inwoners- geen geluidsgrenzen meer op.

7. Gemeente Hengelo schaft een kwart van de stoplichten af in verband met de luchtvervuiling en geluidshinder.
8. Gemeente Hengelo neemt een voortrekkersrol m.b.t. het delen van auto’s in de gemeente.
9. Gemeente Hengelo profileert zich als vestigingsplaats voor duurzame maakindustrie.
10. De hoeveelheid groen in de binnenstad mag niet minder worden.

Overige keuzestellingen zijn:
a. Er moeten zonnepanelen komen op het nieuwe stadhuis.
b. Er moet een bomen- en plantenbank komen voor het herplanten van bomen en planten uit particuliere tuinen
c. Gemeente Hengelo stelt een project voor maatschappelijke dienstverlening verplicht aan alle scholen, bedrijven en organisaties in de gemeente.
d. Gemeente Hengelo heeft een voortrekkersrol bij het energieneutraal maken van bestaande woningen en andere panden.
e. Geen aardgas naar woningen in het buitengebied maar aardwarmte

Het debat wordt geleid door Simon Janssen, voorzitter van de Natuur- en Milieuraad.
We verheugen ons op een debat, waarin de Hengelose partijen de groene doelstellingen uit hun verkiezingsprogramma slagvaardig kunnen profileren.

Wanneer en waar
Het verkiezingsdebat Een groene 10 voor Hengelo! is op 22 februari in het NIVON centrum. Het adres is Lodewijkstraat 1, 7553 LB Hengelo.
Aanvang 20.00 uur.
De koffie staat klaar.
Graag vooraf aanmelden bij de secretaris, nmrhengelo2016@gmail.com of 06-126 253 17.

Reacties zijn gesloten.