15 april Thema-avond: Natura 2000 in Twente

Op donderdag 15 april om 20.00 uur organiseert de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. de vierde thema-avond van het jubileumjaar 2021. Deze thema-avond vindt plaats via Zoom.

De thema-avond duurt ongeveer een uur en gaat over Natura 2000 in Twente. De presentatie wordt gegeven door Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en discussie.

U kunt zich opgeven door middel van het formulier hieronder. Dus niet via e-mail. Na aanmelding krijgt u de Zoomlink toegestuurd.

Als u daar prijs op stelt kunt u op donderdag 15 april van 15.00 – 16.00 uur de Zoomverbinding testen. Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier. U kunt Zoom downloaden via Download Center – Zoom (Zoom client for meetings).

Deelname aan de digitale thema-avond is gratis.

Natura 2000 in Twente

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze vanuit Europa de Natura 2000-status hebben gekregen. En dat is mooi, want met deze status zijn ze extra beschermd voor de toekomst. Helaas staan deze natuurgebieden, net als veel andere natuur in Nederland, zwaar onder druk. Ze verdrogen, ze raken verzuurd en ze liggen steeds meer geïsoleerd van andere natuur. Hierdoor zijn de gebieden kwetsbaar en dreigen veel plant- en diersoorten te verdwijnen.

Op dit moment is één van de grootste negatieve invloeden: stikstof. Industrie, verkeer, bedrijven, landbouw en huishoudens stoten samen grote hoeveelheden stikstof uit. Dit alles bij elkaar vormt de stikstofcrisis. De nieuw te vormen regering zal flink aan de slag moeten om de neerslag van stikstof in gevoelige natuurgebieden zoals in Twente te verminderen.

De stikstof komt in de bodem en het water terecht. In de vorm van nitraat en ammonium is stikstof een voedingsstof. Teveel voeding in een natuurgebied leidt tot vermesting. Bepaalde planten gaan dan domineren en andere planten verdringen.

Landschap Overijssel beheert drie van de zes Overijsselse hoogvenen: het Beerzerveld, het Aamsveen en het Wierdense Veld. Het doel is om zoveel mogelijk hoogveen levend te houden. Dat is het geval als de aangroei van het veen groter is dan de afbraak. Landschap Overijssel spreekt zelfs van een laatste kans om het levende hoogveen in het Wierdense veld te redden. De lage grondwaterstand heeft er alles mee te maken dat het Wierdense veld verdroogt. Landschap Overijssel heeft de afgelopen 20-30 jaar al veel maatregelen genomen om deze verdroging tegen te gaan.

Jacob van der Weele is ecoloog bij Landschap Overijssel. Hij vertelt op 15 april over het natuurbeheer van de hoogveengebieden en de plannen om de natuur in deze natuurgebieden te versterken. Hij zal o.a. toelichten waarom daarvoor in bepaalde gebieden ook bomenkap voor nodig is.

Zie Natura 2000 BuitenGewoon bijzonder! (landschapoverijssel.nl)

    Reacties zijn gesloten.