Zienswijze tijdelijke parkeerplaatsen Kloas-aan-de-brug

‘Kloas aan de brug’ is de naam van een boerderij uit omstreeks 1809. Het was vroeger ook een café waar de schippers konden aanleggen, die met hun boot door de Bornse Beek voeren. Links achter de brug loopt de Lemerijweg. De foto hieronder is van circa 1900.

B&W en de Monumentencommissie
De oude boerderij was een gemeentelijk monument, dat in 2012 in zo’n slechte conditie was, dat de eigenaar het wilde slopen. Er was ook geen uitzicht op een snel hergebruik.
De Monumentencommissie stemde in 2012 toe in de sloop. Ze stelde wel de voorwaarde dat binnen twee jaar na het gereedkomen van het geplande winkelcentrum Kloas-an-de-brug herbouwd zijn. In 2013 is deze historische boerderij gesloopt.

In 2016 schreef de Monumentencommissie nog in een brief aan B&W dat ze wachtte op de voorstellen voor de herbouw.

Eind 2017 besloot B&W dat de nieuwe eigenaar van de grond, Bauhaus, niet meer verplicht is om de boerderij te herbouwen. In plaats daarvan betaalt Bauhaus een afkoopsom van €50.000 aan de gemeente. De gemeente stelt een ‘Kloas aan de Brug Erfgoedfonds’ in en het geld wordt aan andere monumenten besteed.
Dit besluit gaat de Natuur-en Milieuraad zeer aan het hart, want het was een boerderij op een erf met oude bomen. De Natuur- en Milieuraad wil de mogelijkheid van herbouw nog niet opgeven.

Tijdelijke parkeerplaatsen
In het Gemeentenieuws van 13 maart staat een aanvraag voor tijdelijke parkeerplaatsen. Het blijkt te gaan om parkeerplaatsen op het erf van Kloas-an-de-Brug.
De Natuur- en Milieuraad is belanghebbende, want door de parkeerplaatsen wordt de goed voor water doorlaatbare bodem bedekt met bestratingsmateriaal. Bovendien heeft de raad zorg om de oude bomen op het voormalige erf.
Om deze redenen heeft de werkgroep Ruimtelijke Ordening van de Natuur- en Milieuraad een zienswijze bij de gemeente ingediend. Lees de ingediende zienswijze: zienswijze tijdelijke parkeerplaatsen Het Plein nabij 10

De gemeente moet binnen 6 weken na 27-02-2018 een beslissing nemen over de vergunning. Dat is voor 17 april. De Natuur- en Milieuraad hoopt van harte dat de gemeente in de vergunning rekening houdt met de ingediende zienswijze.

Reacties zijn gesloten.