Volgend jaar in Hengelo en Borne een maailoze meimaand ?

Maailoze meimaand voor behoud en versterking biodiversiteit

Het landelijke initiatief ‘Maai Mei niet’ roept op om deze maand de grasmaaier te laten staan. Verschillende gemeenten geven hier gehoor aan, waaronder Groningen en Hoeksche Waard.

Vorig jaar is in Nederland door een aantal organisaties zoals de BijenstichtingFlora van NederlandStichting SteenbreekVelt en EW magazine de campagne ‘Maai Mei Niet’ geïntroduceerd. Een initiatief dat in België al langer bestaat. Het doel is om gemeenten en tuineigenaren mee te laten doen aan een maaivrije meimaand. Wie de grasmaaier een maand laat staan, werkt mee aan het behoud en versterking van de biodiversiteit. De verschillende organisaties pleiten daarom voor een ander maaibeheer, waarin minder vaak wordt gemaaid.

Voordeel van niet maaien

Door het maaien even te laten, ontstaat er langer gras met bloemen. Dit houdt meer vocht vast en gaat uitdroging tegen. De bloemen zorgen ook voor voedsel voor bijen en andere nuttige insecten die een belangrijke rol in het ecosystee vervullen. Vanaf mei vliegen er jaarlijks veel insecten en is er een grote behoefte aan nectar en stuifmeel als voedsel. In kort gemaaid gras groeien bijna geen bloemen en is er zodoende weinig voedsel beschikbaar.

Overgewaaid uit België

In België slaat de actie Maai Mei Niet goed aan. In 2021 deden er ruim zesduizend mensen aan mee, die gezamenlijk voor 145 hectare ongemaaid gazon zorgden. Ook sloten zestig steden en gemeenten aan. Zij lieten samen 85 miljoen vierkante meter openbaar grasveld ongemoeid. ‘Vijf miljoen bijen profiteerden daarvan,’ aldus de organisatie.

Groningse grasmat

Provincies, gemeenten, waterschappen en openbaar groenbeheerders spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de biodiversiteit. Dat doen ze via bermen en groenstroken in de openbare ruimte.
Groningen is een van de gemeenten die zich heeft aangesloten bij het initiatief. Met een ludieke campagne en de slogan: ‘Red de planeet, op je luie ….’ daagt de gemeente inwoners uit om geen gras te maaien in mei.

De gemeente stopt zelf ook een maand met maaien. Wethouder Natuur en Ecologie, Kirsten de Wrede: ‘Een maand niet maaien kan voor tien keer meer bijen zorgen. En die bijen zijn belangrijk voor zo’n zestig procent van onze voedselgewassen. Daarnaast zorgt langer gras voor minder droogte en warmte. Zo zitten we er dus koeler bij deze zomer.’ Voor wie z’n mat niet wil laten staan, geeft de wethouder de volgende tip: ‘Je kunt er ook voor kiezen om niet alles te maaien, of niet alles tegelijk, dat helpt ook enorm.’ Groningen heeft verschillende duurzame acties en zette deze op een rij.

Duurzame toekomst

Gemeente Hoeksche Waard sluit zich eveneens aan en laat in mei 4,1 hectare grasland voor wat het is. Het gaat om grote en kleinere velden, die niet zijn aangemerkt als speelplaats of trapveld. Alle andere gazons en veldjes in de wijken worden net als anders gemaaid. Volgend jaar breidt de gemeente het aantal ‘Maai Mei Niet’ veldjes verder uit. ‘Minder en anders maaien helpt om de Hoeksche Waard klaar te maken voor een duurzame toekomst,’ aldus de gemeente. Op steeds meer plekken in de Hoeksche Waard ziet het groen er daarom wat wilder uit.

In gemeente Bodegraven Reeuwijk worden, net als vorig jaar, in de maand mei delen van de openbare gazons niet of beperkt gemaaid. ‘Zo zetten we grasvelden en gazons in bloei voor de bijen en andere insecten.’ De gemeente meldt dat ze bij haar niet-maai-beleid wel rekening houdt met de veiligheid. ‘Zichtpunten bij kruisingen en drukke fietspaden worden daarom nog steeds wekelijks gemaaid, evenals speelplaatsen en trapveldjes.’

Ook gemeente Utrechtse Heuvelrug doet weer mee met het initiatief. De gemeente laat inwoners van te voren weten wat ze kunnen verwachten. ‘Voor veel inwoners is het nieuwe maaibeleid wennen. Een ongemaaid gazon wordt door sommigen als onverzorgd beschouwd. Andere inwoners genieten van een bloemenrijk grasveld met meer bijen en vlinders. In juni pakken we het maaien van de gazons gewoon weer op. Na drie maaibeurten ziet het gazon er dan weer net zo uit als voorheen.’

Reacties zijn gesloten.