Thema-avond 9 april uitgesteld

De geplande thema-avond van donderdag 9 april 2020 wordt in verband met de maatregelen tegen het coronavirus uitgesteld tot mei of later.

Er zijn twee onderwerpen gepland:

  • Afval in de circulaire economie door Heleen Driessen, scheikundige
  • Natura 2000 door Jacob van der Weele, ecoloog Landschap Overijssel

De thema-avond is waarschijnlijk zoals gebruikelijk om 20 uur in de Bibliotheek aan de Beursstraat in Hengelo.

Afval in de circulaire economie

Heleen Driessen, scheikundige, vertelt over het winnen van grondstoffen uit afval. Ze geeft een realistisch beeld van de sprookjes die in de media over de circulaire economie worden verteld.

  • Welke soorten afval worden bij Twente Milieu aangeleverd en hoe wordt dit verder verwerkt, o.a. door Twence?
  • Wat kun je als burger doen om de kringloop van stoffen te sluiten, zodat er minder nuttige grondstoffen verloren gaan?
  • Wat mogen burgers van hun gemeente verwachten over de afstemming van het afvalbeleid met aangrenzende gemeenten?

Natura 2000

 Jacob van de Weele, ecoloog van Landschap Overijssel  vertelt over de Natura 2000 gebieden in Overijssel o.a. het Wierdense Veld.
Wat zijn de grootste knelpunten in deze natuurgebieden en welke (herstel)perspectieven zijn er?
Het gaat niet alleen over de gevolgen van stikstof op deze gebieden, maar ook over verdroging en verzuring. Ook het kappen van bossen, vernatting en verhoging van de water-retentie en beekherstel spelen in rol bij het beheer van deze natuurgebieden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.