Thema-avond 8 oktober geannuleerd

De thema-avond van donderdag 8 oktober is wederom geannuleerd.

Hoewel de locatie coronaproof is heeft het dagelijks bestuur besloten deze thema-avond uit te stellen door de plotselinge sterke toename van het aantal covid-19-besmettingen. Onderzocht wordt nog of we voorlopig de thema-avonden digitaal gaan aanbieden.

Donderdag 8 oktober 2020 is de tweede thema-avond van 2020. Dit is de uitgestelde thema-avond van 9 april. De toegang is gratis.

In verband met de coronamaatregelen is aanmelding vooraf verplicht via roblehr@nmr-hengelo.nl.  Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. Vol = vol en zonder voorafgaande aanmelding geen toegang.

Er zijn twee onderwerpen gepland:

  • Natura 2000 door Jacob van der Weele, ecoloog Landschap Overijssel
  • Afval in de circulaire economie door Heleen Driessen, scheikundige

De thema-avond is zoals gebruikelijk om 20 uur in de Bibliotheek aan de Beursstraat in Hengelo. In de verbouwde bibliotheek is het podium verplaatst naar de linkerzijde van de ingang op de begane grond.

Natura 2000

 Jacob van de Weele, ecoloog van Landschap Overijssel  vertelt over de Natura 2000 gebieden in Overijssel o.a. het Wierdense Veld.
Wat zijn de grootste knelpunten in deze natuurgebieden en welke (herstel)perspectieven zijn er?
Het gaat niet alleen over de gevolgen van stikstof op deze gebieden, maar ook over verdroging en verzuring. Ook het kappen van bossen, vernatting en verhoging van de water-retentie en beekherstel spelen in rol bij het beheer van deze natuurgebieden.

Afval in de circulaire economie

Heleen Driessen, scheikundige, vertelt over het winnen van grondstoffen uit afval. Ze geeft een realistisch beeld van de sprookjes die in de media over de circulaire economie worden verteld.

  • Welke soorten afval worden bij Twente Milieu aangeleverd en hoe wordt dit verder verwerkt, o.a. door Twence?
  • Wat kun je als burger doen om de kringloop van stoffen te sluiten, zodat er minder nuttige grondstoffen verloren gaan?
  • Wat mogen burgers van hun gemeente verwachten over de afstemming van het afvalbeleid met aangrenzende gemeenten?

Reacties zijn gesloten.