Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer bestaat uit:
• Heleen Driessen, werkgroepcoördinator, tevens secretaris Natuur- en MilieuRaad
• Rob Lehr, bestuurslid, tevens werkgroepcoördinator Milieu
• Frans de Bruijn, medewerker, Borne
• Pieter Leutscher, bestuurslid, tevens lid werkgroep Natuur
• Gerard Leurink, advies
• vacature
Neem voor informatie contact op met Heleen Driessen: info@nmr-hengelo.nl.

Jaarprogramma 2019
In de eerste helft van 2019 bepaalt de werkgroep haar standpunt en acties ten aanzien van:
• Kuipersdijk, verkeerskundige herinrichting
• Afvalcontainers in de hoofdgroenstructuur
• Bestemmingsplan buitengebied Borne
• De Veldkamp inclusief Lemerijweg

• Bouwplannen Nieuwe Hengelose Es
• Bestemmingsplannen: Hengelo-Noord, Dalmeden, Meander-Zuid

Verder zet de werkgroep in op de volgende proactieve thema’s:
• bevordering duurzaam bouwen
• ondersteuning invulling braakliggende terreinen; veelal zijn er plannen voor die (nog) niet uitgevoerd worden.
• bevorderen van fiets- en voetgangersvriendelijke weginrichting.
• Groen voor Groen bij aangevraagde omgevingsvergunningen

Werkbijeenkomsten
De maandelijkse werkbijeenkomst is op nu op dinsdagmiddag, maar kan bij uitbreiding van de werkgroep opnieuw vastgesteld worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.