Verkeer en Vervoer

Automobilisten, fietsers, voetgangers en bijzondere groepen zoals rolstoelgebruikers en brandweerauto’s hebben vaak tegengestelde belangen in het verkeer. Neem bijvoorbeeld de rotonde in de Deurningerstraat bij het scholeneiland. Of de rotonde op het Industrieplein achter het station, die eind 2017 een kruispunt is geworden. Of de tunnel onder het spoor in Borne.


De gemeenten Hengelo en Borne moeten bij hun plannen voor de verkeerscirculatie de belangen van alle soorten verkeersdeelnemers tegen elkaar afwegen.
De werkgroep Ruimtelijke Ordening let bij deze plannen op:
• de veiligheid van met name fietsers en voetgangers
• de uitstoot van fijnstof uit de auto-uitlaat bij het wachten op stoplichten
• de geluidsoverlast voor omwonenden.

De werkgroep Ruimtelijke Ordening werkt daarin samen met de werkgroepen Natuur en Milieu en belangengroepen als de Fietsersbond.

Reacties zijn gesloten.