Regionale Energie Strategie

Klimaatverandering en klimaatakkoord

Door het versterkte broeikaseffect stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Het gevolg hiervan is klimaatverandering, ook in Nederland.

We constateren in ons land de laatste jaren vaker extreem weer met langdurige regenval of juist langdurige droogte, hittegolven met extreem hoge temperaturen en veel hogere temperaturen in het voor en najaar. 2020 en 2014 waren in Nederland de warmste jaren ooit, gevolgd door 2018 en 2019.

Broeikasgassen als CO2 uit fossiele energiebronnen en methaan zijn de oorzaak van het versterkt broeikaseffect.

In het klimaatverdrag van Parijs in 2015 zijn wereldwijd afspraken gemaakt om de productie van CO2 uit fossiele energiebronnen terug te brengen naar nul in 2050. Dan zal de gemiddelde temperatuur op aarde niet verder stijgen dan 1,5 – 2 ˚C in vergelijking met 1990. Het tussendoel voor 2030 is een reductie van 50% van de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen in vergelijking met 1990.

Nederland heeft de doelstellingen uit het Parijse klimaatverdrag in 2019 uitgewerkt in het Klimaatakkoord ((https://www.klimaatakkoord.nl ).

Regionale Energie Strategie (RES) in Twente

Alle gemeenten in Nederland hebben van de overheid de opdracht gekregen om op lokaal niveau een plan op te stellen voor hun bijdrage aan de CO2-reductie in 2030 en 2050. De gemeenten Hengelo en Borne werken samen met andere gemeenten in Twente aan een Energiestrategie Twente (Regionale Energiestrategie Twente | Samen de stap maken). De gemeenten Hengelo en Borne hebben in najaar 2020 een concept-RES opgesteld, die in 2021 definitief moet worden.

Voor het realiseren van de beoogde CO2-reductie zijn de volgende methoden doelmatig:

  1. terugdringen van de CO2-productie voor verwarming van de gebouwde omgeving door isolatie, isolatie, isolatie van gebouwen. Verder door aansluiting op het Warmtenet en voor zeer goed geïsoleerde woningen het plaatsen van een warmtepomp. Ook biogas kan een kleine bijdrage leveren.
  2. terugdringen van het CO2-gebruik voor de productie van elektriciteit door het plaatsen van zonnepanelen op daken en de aanleg van zonnevelden. Verder door het plaatsen van windmolens.
  3. terugdringen van de CO2-productie voor transport door het vervangen van LPG, benzine en diesel door biogas, bioethanol en biodiesel. Ook elektrische auto’s dragen bij, maar alleen onder de voorwaarde dat de benodigde elektriciteit duurzaam wordt opgewekt.

Blijf op de hoogte van de Regionale Energiestrategie via Nieuwe Energie Hengelo en Energievisie Borne (digitaalpubliceren.com).

Reacties zijn gesloten.