Vrijwilligers aan het woord

Wat de vrijwilligers van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. bindt is de sterke motivatie om op te komen voor de belangen van de natuur en het milieu in het lokale, regionale en provinciale beleid.
Elke vrijwilliger heeft zijn eigen deskundigheid en rol in de organisatie.

Voorzitter H.J. Janssen

Ik herinner levendig  dat ik, als 7 jarige, met mijn vader naar de zondagse kerk liep en hem vroeg waar die hoge fabrieksschoorstenen voor dienden. Het antwoord was onvoldoende en ik wist dus dat er een probleem was. De volgende ronde was, dat ik eind jaren 70 van de vorige eeuw in een huis aan huis blad riep, dat ik wel een windmolen in mijn achtertuin wilde. Daar ben ik anders over gaan denken met de huidige hoge windmolens.

Ik studeerde af in de klinische psychologie en heb mij jaren in de ambulante GGZ bezig gehouden met psychodiagnostiek en psychotherapie. Met organisaties hield ik mij niet bezig. Vele anderen deden dat wel. Omdat ik veel niet begreep, stelde ik hen vele vragen. Kennelijk waren die vragen zo goed, dat ik uiteindelijk toch in het managen en besturen terecht kwam. Uiteindelijk werd directeur-bestuurder van Twents Psychiatrisch Ziekenhuis, dat uiteindelijk mede door mijn toedoen opging in Mediant. Zoals gebruikelijk wordt je dan ook bestuurder in aanpalende organisaties. Na mijn pensionering ging ik o.a. imkeren en kwam daarmede wat dichter bij de natuur. Heb me ook een tijdje bezig gehouden met waterstoftransitie en zo nog wel wat dingetjes.

Gezien mijn ruime bestuurlijke achtergrond ben ik in 2016 gevraagd om als ‘externe voorzitter’  de organisatie te begeleiden naar een nieuwe fase.

Secretaris

Heleen Driessen kreeg als boerendochter de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten. Tijdens haar scheikundestudie ontstonden de eerste milieuorganisaties en Heleen liep enkele maanden stage op De Kleine Aarde in Boxtel. In haar lessen aan het voortgezet onderwijs kwam niet alleen de natuurwetenschap en techniek aan de orde, maar ook het effect op het milieu. Heleen ontwikkelt in een auteursteam leermiddelen scheikunde voor vmbo, havo en vwo.
Toen ze in 2004 in de buurt van het industrieterrein Twentekanaal ging wonen verbaasde ze zich over het gemeentebeleid m.b.t. lawaai, stof, stank en de risicovolle stoffen van het aangrenzend industrieterrein. Ze is onlangs verhuisd naar Delden, 200 m over de gemeentegrens van Hengelo, maar blijft zich inzetten voor het beleid gericht op een groen en gezond leefklimaat in Hengelo en omgeving. Heleen is tevens werkgroepcoördinator van de werkgroepen Milieu, Ruimtelijke Ordening en Communicatie.

Bestuurslid 

Rob Lehr groeide op met een dierentuin in de buurt en al sportend en spelend in bosrijke gebieden. Later zette hij zich in voor de samenleving als jeugdwerker en maatschappelijk werker.
Vanaf zijn vroegpensioen is hij vrijwilliger bij het NIVON, afdeling Hengelo en bij de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o.. Rob is actief in de werkgroepen Milieu, Ruimtelijke Ordening, Communicatie en Natuur. Hij is vele jaren secretaris geweest. In 2019 kreeg Rob een koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor de Natuur-en MilieuRaad..  

Werkgroepcoördinator Natuur

Copyright Kim Cuhfus

Wim ten Vaarwerk

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.