Nog meer nieuwe zoutcavernes?

Zout winnen
Akzo Nobel haalt al bijna 100 jaar zout uit de bodem van Twente. Wat overblijft zijn zoutcavernes, waar de Lambertuskerk in past. Als het dak van de zoutcaverne sterk genoeg is, zal de caverne niet instorten. Maar er is altijd het gevaar van bodemdaling.

Om zout uit de bodem te halen wordt water en diesel in de grond gepompt. Water komt met zout omhoog. Diesel blijft zitten in de zoutlaag, die het dak moet vormen. Pas de laatste jaren is bekend, dat er ook nog de nodige diesel in de bodem is gekomen door lekke pompen. Lees meer over de zoutwinning, zoals dat in een schoolboek staat: Zoutwinning Chemie

Het nieuwe plan
Vanaf 2013 haalt Akzo zout uit de bodem in het gebied tussen Beckum en Boekelo, volgens het plan Ganzebos. Dat gebeurt via boorgaten langs de Geurdsweg, Haaksbergerstraat en de Engelberstweg in Beckum en de Strootmansweg in Boekelo. Fase I en fase II van het winningsplan Ganzebos zijn al door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat goedgekeurd.
In de Staatscourant van 14 december 2017[stcrt-2017-72086] staat, dat het ministerie een voorontwerp heeft gemaakt voor het winningsbesluit fase III. Dit instemmingsbesluit valt onder de Mijnbouwwet. Gemeenten en ook de Natuur- en Milieuraad kunnen een zienswijze indienen over het winningsplan. Daarin kunnen ze aangeven wat ze in het plan anders zouden willen.

Zienswijze van de Natuur- en Milieuraad
De Natuur- en Milieuraad constateert dat het winningsplan Ganzebos fase III de nodige milieugevolgen heeft.
1. Er ontstaan trillingen bij het boren van nieuwe putten, maar ook nadien. Dat heeft gevolgen voor gebouwen.
2. Akzo moet onderzoek doen naar een alternatief voor diesel bij het winnen van zout.
3. Akzo moet vastleggen wat in de toekomst wel en niet in de cavernes mag worden opgeslagen.
4. Akzo moet openheid van zaken geven over 30 km nieuwe dieselleidingen, waarvan na 25 km is gebleken dat er defecten in de nieuwe leidingen zitten.
Lees de ingediende zienswijze van de Natuur- en Milieuraad Hengelo [Zienswijze AkzoNobel 15 nieuwe zoutcavernes].
De Natuur- en Milieuraad hoopt, dat de zienswijze in het ontwerp van het winningsbesluit wordt meegenomen.

Reacties zijn gesloten.