Nieuwsbrief nummer 2: februari 2021

Nieuwsbrief 2021 nummer 2

 • De Natuur ontluikt
 • Jubileumcadeau aan de samenleving: de Zadenbieb
 • Doneer groente- en bloemenzaden voor de opstart van de ZadenBieb.
 • 11 maart 2021: Thema-avond Helemaal Groen door Jaap de Boer
 • Activiteiten in het jubileumjaar: maart 2021
 • Onze activiteiten in januari en februari 2021

De natuur ontluikt

Een week na de vorstperiode met nachttemperaturen onder de –15 °C is het overdag +20°C. Sneeuwklokjes, krokussen en winterakonieten zijn vorige week goed beschermd geweest onder de dikke sneeuwlaag. Een week later bloeien ze volop op zonnige plaatsen. Moestuinders kunen niet wachten om weer te gaan zaaien.

In januari is de Natuur- en MilieuRaad gestart met de activiteiten ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2021. In deze nieuwsbrief bieden we een vooruitblik op onze jubileumactiviteiten de komende maand.

Jubileumcadeau aan de samenleving: de Zadenbieb

Bij een jubileum hoort een cadeau: een zadenbieb. De Natuur- en MilieuRaad zet samen met enkele partners in voor het oprichten van een zadenbieb in Hengelo en Goor. De bedoeling is dat in 2022 ook in Borne, Oldenzaal en Delden een zadenbieb komt. De Jubileumcommissie is al vanaf oktober 2020 bezig met de voorbereiding, samen met Bibliotheek Hengelo, De Groene Loper Hof van Twente,  de Vereniging van Volkstuinders in Delden en Groei&Bloei Hengelo.

Door de zadenbieb hopen deze partners veel mensen, jong en oud, enthousiast te maken voor het zelf opkweken van groenten en bloemen. Denk aan het succes van de moestuintjes van een grote supermarktketen van een paar jaar geleden.

In april – mei kan ieder in de bieb in Hengelo en Goor kleine zakjes zaad ‘lenen’.  Het is de bedoeling dat er na het seizoen weer zaden naar de bieb worden teruggebracht. In Friesland draait de zadenbieb al volop met 18 locaties. Hengelo en Goor worden de eerste zadenbibliotheken in Overijssel.

Doneer groente- en bloemenzaden voor de opstart van de ZadenBieb.

Voor het eerste jaar van de zadenbieb is een starthoeveelheid zaden nodig. Dat mogen ook zaden zijn van de afgelopen jaren, die nog goed kiemkrachtig zijn. Misschien heeft u ook zelf zaden verzameld van bloemen en groenten uit uw eigen (volks)tuin. Alles is van harte welkom!

Met deze zaden helpt u de opstart van de zadenbieb. Kijkt u daarom uw zadenbak voor de moestuin eens door. De meeste moestuinders hebben vijf tot tien keer zoveel zaad als ze per jaar nodig hebben. U doet ons een groot plezier met deze zaden.

U kunt de zaden in een envelop inleveren in de brievenbus van Stadsbibliotheek Hengelo, Bibliotheek Delden en Bibliotheek Goor. Zie op https://www.nmr-hengelo.nl/draag-bij-aan-de-startcollectie-zadenbieb-hengelo-en-hof-van-twente/ wat u op de envelop moet schrijven.

Zie ook Naar de bieb voor boeken, bloemen en groenten – 1Twente voor artikel met een interview met Heleen Driessen over de Zadenbieb. De zaden worden begin april verpakt in kleine zakjes voor de uitleen. Neem voor vragen contact op via zadenbieb@nmr-hengelo.nl.

11 maart 2021: Thema-avond Helemaal Groen door Jaap de Boer

Steeds meer mensen ruimen tijdens het wandelen zwerfafval op. Plastic flesjes, blikjes en plastic zakjes kunnen niet op een natuurlijke manier verteerd worden. Daar is wel 10 – 100 jaar voor nodig. Daardoor komen ook stukjes microplastic in de voedselkringloop. Met een grijper of tuinhandschoenen en een plastic zak kan ieder een kleine bijdrage leveren aan het verwijderen van zwerfvuil en het behoud van de natuur.

Jacob van Beek, Gelselaar, heeft de app Helemaal Groen ontwikkeld. Deze app registreert op een kaart, waar wandelaars zwerfvuil hebben opgeruimd.  Download de HelemaalGroen app – Helemaal Groen. Er zijn al meer dan 3700 gebruikers van deze app.

Jaap de Boer vertelt op 11 maart om 20.00 uur hoe met deze app dorpen en buurten in steden weer helemaal groen kunnen worden. Zie ook https://helemaalgroen.nl.

Zie www.nmr-hengelo.nl voor meer informatie over deze thema-avond.

Activiteiten in het jubileumjaar: maart 2021

De Jubileumcommissie heeft gekozen voor een aantal maandelijkse jubileumactiviteiten die coronaproof kunnen plaatsvinden. We gaan nu nog niet verklappen wat allemaal op het programma staat, maar hopen u maandelijks te verrassen.

Voor maart bestaat het jubileumprogramma uit:

 • een digitale thema-avond via Zoom over Helemaal Groen door Jaap de Boer op donderdag 11 maart om 20.00 uur.
 • Hengelo Helemaal Schoon op zaterdag 20 maart, de landelijke Opschoondag. Op deze dag lanceren we de app Helemaal Groen in Hengelo. We hopen veel Hengelose inwoners enthousiast te maken om met gebruik van de app in Hengelo zwerfvuil te verzamelen.
 • Op donderdag 25 maart om 20.00 uur is de uitgestelde digitale thema-avond via Zoom voor partners en andere belangstellenden door Simon Janssen, voorzitter, en Heleen Driessen, secretaris. Het thema is: De rol van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo: terugblik en vooruitblik.
 • Zie nmr-hengelo.nl voor meer informatie over deze activiteiten.

Onze activiteiten in januari en februari 2021

 • In januari en februari zijn vergaderingen geweest van de werkgroepen Ruimtelijke Ordening (5 januari), Milieu (12 januari), Natuur (13 januari en 17 februari), de Jubileumcommissie (25 januari en 22 februari) en de Kerngroep Zadenbieb (5 januari en 20 januari). Op 29 januari heeft het dagelijks bestuur vergaderd o.a. ter voorbereiding op de jaarvergadering  op 1 maart.
 • Op 1 februari is het Werkgroepbrede Overleg van alle werkgroep-medewerkers geweest waarin o.a. het NMRH-brede standpunt over duurzame vormen van energie voor de Regionale Energie Strategie is vastgesteld.
 • Erik Mol, gemeente Bronkhorst heeft op de thema-avond van 28 januari veel aanwezigen enthousiast gemaakt voor de aanleg van een zonnepark met behoud van biodiversiteit. Zie Solarpark de kwekerij – Hengelo (nlsolarparkdekwekerij.nl). Onderzoekers van Wageningen hebben vastgesteld dat dit zonnepark in Hengelo(G) optimaal beheerd wordt voor behoud van biodiversiteit. Op 18 februari is het rapport van deze onderzoekers verschenen op Zonneparken en biodiversiteit: ruimte voor verbetering – WUR.
 • Tich Vanduren van Frankenhuis BV Haaksbergen heeft op de thema-avond van 18 februari laten zien dat door het toepassen van innovatieve sorteertechnologie veel meer soorten vezels uit afgedankte kleding kunnen worden hergebruikt. Deze recyclingindustrie staat aan de vooravond van Kledingrecycling 2.0. Katoen- en polyestervezels en vezels uit spijkerbroekenstof worden hergebruikt. Lever daarom al uw overbodige kleding in bij de inzamelpunten van Twente Milieu. Ook spijkerbroeken met olievlekken en kleding met andere vlekken. Goede kleding gaat naar de kringloopwinkels, overige kleding naar de kledingrecycling. Graag alles gewassen inleveren uit respect voor de recycling-medewerkers.
 • De werkgroep Natuur heeft in januari een zienswijze ingediend op de Landschapsanalyse van het buitengebied De Groene Poort, gemeente Borne. De werkgroep ziet onvoldoende aandacht voor de natuur- en milieuwaarden en pleit voor aanvullende analyses. Deze landschapsanalyse is van belang voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen o.a. voor de Regionale Energie Strategie Borne en de nog op te stellen omgevingsvisie Borne.
 • De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft in januari een zienswijze ingediend op de Woonvisie Hengelo 2021-2030. De werkgroep benadrukt dat de aanwezigheid van groen één van de voorwaarden is voor een gezonde woonomgeving. Ook in de binnenstad zijn groene longen nodig, niet alleen in de groene recreatiegebieden aan de rand van de stad.

Reacties zijn gesloten.