Nieuwsbrief nummer 1: januari 2021

Eindejaarswens 2020

Door de coronacrisis in 2020 heeft ieder persoonlijk en ook elke organisatie zijn grenzen moeten verleggen. Er is een groot beroep gedaan op ieders aanpassingsvermogen. Velen hebben in plaats van verre vakanties de natuur in de nabij omgeving herontdekt.

Ook de Natuur- en MilieuRaad heeft dit jaar de nodige activiteiten moeten annuleren. Net als in het onderwijs zijn we vaardig geworden in digitaal vergaderen en digitale thema-avonden. Dat zetten we voort in 2021 tot onze wereld weer zo veilig is geworden, dat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten.

Het bestuur en de medewerkers wensen u een goed en bovenal gezond 2021 toe. We hopen u allen in 2021 weer te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

 

2021: 50-jarig jubileum Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.

Vijftig jaar geleden zag de wereld er heel anders uit dan nu. De wereldwijde studentenprotesten van 1968 waren verstomd. Er leken geen grenzen aan de groei en de economie draaide op volle toeren. Overal ter wereld kwamen groepjes mensen bij elkaar, omdat de natuur en het milieu door de economische ontwikkeling in de knel kwamen. Zo ook in en rond Hengelo.

In 1971 werd bij Natuurvriendenhuis Krikkenhaar in Bornerbroek de werkgroep Milieuzorg opgericht. Deze werkgroep bestond uit:

  • NIVON Hengelo
  • Volksuniversiteit
  • Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

In de jaren daarna werd de werkgroep Milieuzorg uitgebreid met vertegenwoordigers van zeven andere plaatselijke organisaties. Ze traden verder op als Stuurgroep Natuurbehoud en Milieuzorg. Enkele jaren later zette deze stuurgroep als Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.  de activiteiten voort.

Vijftig jaar later zetten het bestuur en de medewerkers van de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo zich nog steeds in voor de natuur en het milieu in en rond de gemeenten Hengelo en Borne. We mogen met recht stilstaan bij het feit, dat we al vijftig jaar actief zijn voor hetzelfde doel: een groene en gezonde leefomgeving voor onszelf en de volgende generaties.

 

Activiteiten in het jubileumjaar: januari 2021

Vanaf voorjaar 2020 is de Jubileumcommissie aan de slag gegaan met het opstellen van een klinkend jubileumprogramma. Helaas hebben ze dit bij moeten stellen door de corona-ontwikkelingen van dit najaar. Er is gekozen voor een aantal maandelijkse jubileumactiviteiten die coronaproof kunnen plaatsvinden. We gaan nu nog niet verklappen wat allemaal op het programma staat, maar hopen u maandelijks te verrassen.

Voor januari bestaat het jubileumprogramma uit:

  • een feestelijke aftrap van het jubileumjaar tijdens het werkgroepbrede overleg op maandag 4 januari 2021. Deze Zoombijeenkomst is alleen voor werkgroep medewerkers en bestuursleden.
  • een digitale thema-avond via Zoom voor partners en andere belangstellenden door Simon Janssen, voorzitter, en Heleen Driessen, secretaris. Het thema is: De rol van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo: terugblik en vooruitblik. Deze avond is op donderdag 14 januari om 20.00 uur.
  • een digitale thema-avond via Zoom voor belangstellenden door Erik de Mol, Solarpark de Kwekerij in gemeente Bronckhorst. Dit is een voorbeeld van een natuurinclusieve aanleg van een zonnepark. Deze avond is op donderdag 28 januari om 20.00 uur.

Zie www.nmr-hengelo.nl voor meer informatie over de thema-avonden en voor de aanmelding.

 

Onze activiteiten in december 2020

  • Energiemarkten: Op 1, 2 en 9 december hebben medewerkers van de Werkgroep Milieu deelgenomen aan de energiemarkt van de gemeente Hengelo.
  • De Werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft een zienswijze ingediend over de concept-ontwikkelkaart Hart van Zuid Hengelo.
  • In december zijn vergaderingen geweest van de werkgroepen Ruimtelijke Ordening (1 december), Milieu (15 december) en Communicatie (21 december).
  • In de bestuursvergadering op 7 december heeft het bestuur het jaarprogramma 2021 vastgesteld. Ook heeft het bestuur het voorgestelde jubileumprogramma aangenomen.

Reacties zijn gesloten.