Niet maaien van het gazon wordt de nieuwste trend

‘Maai Mei Niet’ meedoen met je gazon
In de afgelopen jaren is driekwart van de insecten verdwenen. Jij kunt daar iets aan bijdragen, namelijk door niets te doen. Tijdens de hele maand mei laten we gezamenlijk het gazon groeien en maaien we minder om vlinders, vogels, bijen en andere insecten weer een plek te geven in onze groene leefomgeving.

In mei komen vaak de eerste eitjes uit die door de wilde bij zijn gelegd en hebben insecten minder keuze uit bloemen dan in de zomer. Bovendien ontwikkelen verschillende bloemen (wist je dat de paardenbloem een welkome voedselbron is?) zich in deze periode. Als je die afmaait, komen ze niet terug.

Het areaal aan gazons in tuinen in Nederland is gelijk aan de oppervlakte van 11.000 voetbalvelden. Dat betekent dat minder maaien behoorlijke impact kan hebben op de biodiversiteit, want in bloemrijk grasland krijgen onder meer bijen, vlinders en hommels meer voedsel. Je kunt tot tien keer meer bijen aantrekken in je gazon door het niet elke week te maaien, maar slechts om de 3 à 4 weken.

Ook veel gemeenten willen naar een ander maaibeheer met minder vaak maaien en bloemrijk groen. Het zal je misschien opvallen dat er slechts gedeeltelijk wordt gemaaid in de bermen langs wegen en fietspaden of langs de speelvelden. Daar is goed over nagedacht, want gefaseerd maaien levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland.

Meedoen met je gazon!
Meedoen met Maai Mei Niet? Je kan je gazon aanmelden via de website en leuke tips ontvangen, waarvan we er hier al een paar deelden. Tel het laatste weekend van mei jouw planten in een vierkante meter van je gazon en geef deze online door, zodat wij jouw nectarscore kunnen berekenen. Met alle resultaten van Nederland weten we na deze maand wat er groeit in onze omgeving en hoeveel extra bijen we in mei helpen overleven. Kijk voor meer informatie op niet maaien is de nieuwe trend

Reacties zijn gesloten.