Koninklijke onderscheiding voor Rob Lehr

Op maandag 4 maart heeft Rob Lehr uit handen van burgemeester Schelberg een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Rob Lehr kreeg het lintje voor meer dan 20 jaar inzet voor de Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. Ook is hij meer dan vijftien jaar actief geweest voor de lokale afdeling NIVON Hengelo.Vanaf 1997 is Rob Lehr als bestuurslid van de NMRH (Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.) opgekomen voor de belangen van de natuur en het milieu in de regio. Hij volgde als lid van de werkgroepen Ruimtelijke Ordening en Natuur minutieus het voorgenomen gemeentebeleid bij o.a. de bestemmingsplannen. Hij bracht zienswijzen in het belang van de natuur in bij het gemeentebestuur en de ambtenaren. Doordat hij bijna altijd koos voor de dialoog, heeft hij ervaren dat er binnen het gemeentehuis vaak goed is geluisterd.

Twintig jaar, vanaf 1999, is Rob Lehr ook secretaris van de NMRH geweest. Hij zorgde voor de bestuursvergaderingen, de thema-avonden in de Bibliotheek, de website, de boomfeestjes en de contacten met de gemeente, de bedrijven en groene organisaties. Bovendien archiveerde hij zorgvuldig, wat voor de toekomst van belang kon zijn. Als een duizendpoot zorgde hij dat alle informatie bij de juiste mensen kwam en verbond hij gelijkgestemden binnen en buiten de NMRH.

Niet alleen binnen de NMRH, ook binnen het NIVON heeft Rob Lehr een onvoorstelbare hoeveelheid werk verzet. In 2017 is hij afgetreden als bestuurslid, maar daarna ook nog steeds actief als leider van een aantal activiteiten.

In de jaarvergadering van 4 maart heeft Rob Lehr zijn functie als secretaris neergelegd. Hij legt de strijd voor het behoud van de natuur en het milieu nog lang niet neer. Integendeel, hij is blij dat hij nu meer ruimte heeft voor de taken binnen de NMRH, waarin hij de meeste voldoening heeft.

Bij zijn aftreden hoort een feestelijk moment, maar hij is volkomen verrast door de uitreiking van het lintje in aanwezigheid van zijn familie en een aantal oud-bestuursleden. Allen met groot respect voor de inzet en energie die Rob Lehr, nu 81 jaar, nog steeds investeert in het belang van de natuur- en het milieu en sociaal-maatschappelijk activiteiten.

Lees hier de toespraak van Simon Janssen: Toespraak bij Onderscheiding Rob Lehr

Reacties zijn gesloten.