Jaarverslag 2020

Werkgroep Milieu

De werkgroep Milieu heeft zich in 2020 ingezet voor het behoud en verbetering van het milieu in gemeente Hengelo, Borne en omgeving. Dit was vooral gericht op de bodem-, water- en luchtkwaliteit en in mindere mate op geluidsoverlast.

De werkgroep beoordeelde de inspectierapportages van de BRZO bedrijven en rangeerbewegingen met gevaarlijke stoffen. De werkgroep onderhield samen met het bestuur contacten met Twence en waar gewenst met andere bedrijven.

Leden van de werkgroep hebben in 2020 een aantal politieke markten bezocht over milieu gerelateerde onderwerpen. In de eerste helft van 2020 heeft de werkgroep zich intensief bezig gehouden met de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten.

In  de tweede helft van 2020 heeft de werkgroep de concept RES met het Hengelose bod uitgebreid bestudeerd en met de werkgroepen Natuur en Ruimtelijke Ordening afgestemd. Na deze voorbereiding heeft de werkgroep in december deelgenomen aan de door gemeente Hengelo georganiseerde energiemarkten.  Ook heeft de werkgroep aandacht besteed aan het pilotproject Nijverheid Aardgasvrij.

De in 2019 op initiatief van de NMRH door Natuur en Milieu Overijssel georganiseerde Twentse Ronde, een regionaal overleg van NMO met regionale organisaties op het gebied van duurzame energie is, ondanks onze inspanningen, niet verder voortgezet.

In 2020 heeft de werkgroep deelgenomen aan de bijeenkomsten van het regionaal Bodemcafé.

In de eerste helft van 2020 is vanuit de werkgroep een goed bezochte masterclass over de stikstofcrisis georganiseerd. In het najaar is vanuit de werkgroep een goedbezochte digitale thema-avond over afval in de circulaire economie aangeboden.

Zie voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Milieu in 2020: Jaarverslag 2020 Milieu.

Reacties zijn gesloten.