Jaarverslag 2020

Werkgroep Communicatie & Jubileumcommissie

De Werkgroep Communicatie ondersteunde in 2020 de andere werkgroepen en het bestuur m.b.t. de communicatie over de doelstelling en de activiteiten van de NMRH. In de tweede helft van 2020 is in de werkgroep de jubileumcommissie geformeerd ter voorbereiding van het jubileumprogramma voor het 50-jarige jubileum in 2021. De Werkgroep Communicatie is in jubileumcommissie is versterkt met drie leden uit het bestuur en de overige werkgroepen.

In de lockdown-perioden van maart t/m juni en oktober t/m december heeft de werkgroep Communicatie veel activiteiten moeten annuleren of uitstellen. Aan het begin van de tweede lockdown-periode heeft de werkgroep de bakens verzet door over te gaan op o.a. digitale thema-avonden. Al met al heeft de werkgroep in 2020 toch nog drie thema-avonden en een masterclass aan kunnen bieden aan belangstellenden uit de regio. Ook de in het voorjaar geplande twee excursies konden in september coronaproof toch nog doorgaan. Dat geldt ook voor het boomplantfeestje in november, dat voor een deel echter een digitale invulling had en waar een film van is gemaakt.

Jaarlijks nemen we deel aan een aantal activiteiten van onze partners, die helaas in 2020 in verband met de lockdown geannuleerd zijn. Daardoor was er geen deelname aan Earth Hour, de heropening van de Bibliotheek, de groenmarkt van de actie Steenbreek, het Twente Circulair Festival, de Nacht van de Nacht, de Slingerbeurs en de vrijwilligersbeurzen in Hengelo en Borne. Dit ging allemaal niet door.

De werkgroep heeft in de tweede helft van 2020 sterk ingezet op het versterken van de communicatie met partners en belangstellende inwoners van Hengelo en omringende gemeenten.

Eind 2020 is al een begin gemaakt met de maandelijkse publicaties van columns en nieuwsbrieven op  onze website www.nmr-hengelo.nl.

De jubileumcommissie heeft halverwege 2020 ambitieuze plannen opgesteld voor de viering van het 50-jarig bestaan van de NMRH in 2021. Bij het ingaan van de tweede lockdown-periode moesten  deze plannen fors worden bijgesteld. De NMRH  heeft gekozen voor een reeks maandelijkse jubileumactiviteiten, die vanaf januari 2021 coronaproof zullen worden aangeboden, al of niet digitaal.

Zie voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Communicatie en de Jubileumcommissie in 2020:Jaarverslag 2020 Werkgroep Communicatie .

Reacties zijn gesloten.