Jaarverslag 2020

Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer

De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft zich in 2020 ingezet voor het behoud c. q.  de uitbreiding van de bestemming groen in de openbare ruimte, de weginrichting en verkeersveiligheid.

De werkgroep is betrokken geweest bij het vooroverleg van bestemmingsplanwijzigingen. Verder heeft de werkgroep veel aandacht besteed aan een aantal projecten, o.a. de inrichting van de Deldenerstraat, de Lansinkesweg, het Industrieplein, het Vereenigingsgebouw, het park Bataafse Kamp en het Marktplein. Meestal is bij deze projecten overleg gevoerd met betreffende projectleiders en de groenspecialist van de gemeente, na informatievoorziening of inloop, voorafgaande aan de uitvoering van het project.

De werkgroep heeft in 2020 geconstateerd dat in de meeste bestemmingsplannen de hoeveelheid en kwaliteit van het openbare groen en water niet bedreigd wordt.

In 2020 heeft de werkgroep zich actief ingezet in het participatietraject voor de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten. In verband met de lockdown heeft de gemeente weinig inloopbijeenkomsten bij bestemmingsplanwijzigingen georganiseerd en heeft de werkgroep de inbreng in de bestemmingsplanwijzigingen gebaseerd op de beschikbare digitale stukken. Dit is wel als een gemis ervaren.

Zie voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke Ordening in 2020: Jaarverslag 2020 Werkgroep RO .

Reacties zijn gesloten.