Jaarverslag 2020

Werkgroep Natuur

De werkgroep Natuur heeft zich in 2020 ingezet om het draagvlak voor bomen en groen in het gemeentebeleid van de gemeenten Hengelo en Borne te vergroten.

De werkgroep heeft de verleende kapvergunningen in gemeente Hengelo en Borne beoordeeld, deelgenomen aan de Groene Tafel (het overleg van de gemeente met groene organisaties en is via een adviseur vertegenwoordigd in de Bomencommissie.

In  de loop van 2020 is er veelvuldig overleg geweest met de gemeente en omwonenden vanwege aanpassingen aan de Lauravijver en de aangrenzende aanplant die deel uitmaakt van de HoofdGroenStructuur in Hengelo.

Een opdracht voor een verkenningsstudie naar mogelijkheden voor het ontwikkelen van houtwallen als onderdeel van een groene omgeving bij Novel-T (voorheen Science Shop) is helaas nog niet gerealiseerd.

De werkgroep heeft samen met de werkgroepen Milieu en Ruimtelijke Ordening, een actieve bijdrage geleverd aan de participatiebijeenkomsten van de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten en het opstellen van de ingediende zienswijze.

Enkele leden van de werkgroep Natuur maken deel uit van de door Natuur en Milieu Overijssel geïnitieerde werkgroep Natuurinclusief Bouwen. Deze werkgroep heeft in 2020 vier (deels digitale) bijeenkomsten gehad.

In 2020 heeft de werkgroep regelmatig overleg gehad met de gemeente over herplant van het Strootbeekpark.

Zie voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Natuur in 2020:Jaarverslag 2020 Werkgroep Natuur .

Reacties zijn gesloten.