Jaarverslag 2019

Werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer

De werkgroep Ruimtelijke Ordening zet zich in voor het behoud c.q. de uitbreiding van de bestemming groen in de openbare ruimte, de weginrichting en verkeersveiligheid.

De werkgroep is betrokken in het vooroverleg van bestemmingsplanwijzigingen en dient zo nodig zienswijzen in. De werkgroep heeft in 2019 geconstateerd dat in de meeste bestemmingsplannen de hoeveelheid en kwaliteit van het openbare groen niet bedreigd wordt.

Zie voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke Ordening in 2019: Jaarverslag 2019 RO.

Reacties zijn gesloten.