Jaarverslag 2019

Jaarverslag op hoofdlijnen

De Werkgroep Natuur heeft zich in 2019 op verschillende manieren ingezet om het draagvlak voor bomen en groen in het gemeentebeleid van Hengelo e.o. te vergroten.

De werkgroep beoordeelde de verleende kapvergunningen in gemeente Hengelo en Borne, nam deel aan de Groene Tafel (het overleg van de gemeente met groene organisaties) en was via Hans Nijmeier, adviseur vertegenwoordigd in de Bomencommissie.

In 2019 diende het hoger beroep tegen de kap van de stadhuisceder met een voor de Natuur- en MilieuRaad teleurstellende uitspraak.

Naar aanleiding van het rooien van houtwallen bleek in 2019 dat de gemeentelijke regelgeving ten aanzien van houtwallen het niet mogelijk maakt om door handhaving herplant af te dwingen.

Eind 2019 heeft de werkgroep navraag gedaan over de vervangende herplant van de bomenkap aan het Strootbeekpark.

Zie verder het overzicht van de activiteiten van de werkgroep Natuur in 2019: Activiteiten Werkgroep Natuur in 2019.

Reacties zijn gesloten.