Jaarverslag 2019

Werkgroep Milieu

De werkgroep Milieu zet zich in voor het behoud en verbetering van het milieu in gemeente Hengelo, Borne en omgeving. Dit omvat zowel de bodem-, water- en luchtkwaliteit als geluidsoverlast.

De werkgroep beoordeelt de inspectierapportages van de BRZO bedrijven en rangeerbewegingen met gevaarlijke stoffen. De werkgroep onderhoudt samen met het bestuur contacten met Nouryon en Twence en waar gewenst met andere bedrijven. De werkgroep heeft haar kennis over de bedrijfsprocessen in een aantal bedrijven uitgebreid.

De werkgroep heeft in 2019 initiatief genomen tot de Twentse Ronde, een regionaal overleg van NMO met regionale organisaties op het gebied van duurzame energie. Ook draait de werkgroep mee in de bijeenkomsten van het regionaal Bodemcafé.

Eind 2019 werd een begin gemaakt met de beleidsvorming n.a.v. het landelijke Klimaatakkoord. In de loop van 2019 werd de landelijke en provinciale overheid door de uitspraak van de Raad van State gedwongen tot een ingrijpende korte termijnaanpassing van het stikstofbeleid. Ook kwam een aanpassing van het PFAS-beleid.

De werkgroep heeft zich erop voorbereid om in 2020 een rol te spelen in de lokale beleidsontwikkeling ten aanzien van de Regionale Energie Strategie, het stikstof- en PFAS beleid en de warmtetransitie.

Zie het overzicht van de activiteiten van de werkgroep Milieu in 2019: Jaarverslag 2019 Milieu.

Reacties zijn gesloten.