Hoorzitting bezwaarcommissie over stadhuisceder

Gemeente Hengelo wil de stadhuisceder kappen o.a. omdat deze vanuit de Enschedesestraat het zicht op het stadhuis in de weg staat.

Er is een kapvergunning nodig. Gemeente Hengelo heeft deze kapvergunning voor zichzelf aangevraagd en die vervolgens verleend.

Bezwaar van Natuur- en Milieuraad
De Natuur- en Milieuraad heeft op 12 februari bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning en in het bezwaarschrift de argumenten naar voren gebracht. Zie Bezwaar NMRH tegen kap stadhuisceder.

Het bezwaar wordt behandeld door de gemeentelijke bezwarencommissie. Deze brengt advies uit aan B&W.

Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting op 25 april hoort de bezwarencommissie de partijen. In dit geval zijn dat de Natuur- en Milieuraad en de betrokken ambtenaren, bijgestaan door de juristen van gemeente Hengelo. De Natuur- en Milieuraad wordt bijgestaan door de milieuadviseur Marcel Middelkamp, die ook het ingediende bezwaar toelicht.

Hoe verder?
Na het uitbrengen van het advies van de bezwaarcommissie neemt B&W een besluit over het ingediende bezwaar. B&W kan de bestreden kapvergunning intrekken of het bezwaar ongegrond verklaren. De Natuur- en Milieuraad wacht deze beslissing af.

Reacties zijn gesloten.