De thema-avond komt eraan ! 9 februari 20.00 uur. Nu over natuurlijke producten dichtbij de deur.

Van harte uitgenodigd op  deze thema avond van de Natuur en Milieuraad

9 Februari in de Bibliotheek Hengelo om 20.00 uur. 

De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar.

Geeft u zich s.v.p. zo spoedig mogelijk op bij roblehr@nmr-hengelo.nl (06-30028403), zodat we weten op hoeveel personen we moeten rekenen.

 

Voedsel vlakbij!!!

Hoe slagen we erin om onze voedselproductie dichter bij ons consumenten  brengen ? Gezamenlijk kunnen we verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige leefbaarheid van onze planeet. Er zijn volop initiatieven die al hun toepassing vinden.

Winny van Buuren komt vertellen over het bedrijf de Zenderense es. Een landbouwbedrijf met de volgende missie:

“Ons doel is bij te dragen aan de transitie in de landbouw en een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw. Dit doen we door duurzaam agrarisch beheer op de Zenderense Es voor een positief effect op de biodiversiteit, natuur en onze producten. We produceren onze producten in een korte keten samen met lokale ondernemers en verkopen deze producten rechtstreeks aan consumenten en lokale bedrijven.”

 

De akker van de Zenderense es

 

 

 

 

 

 

Na de inleiding van Winny van Buuren is er gelegenheid om van gedachten te wisselen met een aantal initiatieven die staan voor een verandering in de manier waarop voedsel wordt verbouwd en gedistribueerd.

Aanwezig zijn:

Heerenboeren Twente die op een aantal plaatsen in Twente coöperatieve boerderijen willen starten. Samen eigenaar zijn met een boer in dienst.

Boeren en Buren : rechtstreeks bij de boer bestellen in de eigen streek. In Hengelo is in de Hasseler es een zogenoemde Buurderij actief.

Land van Ons : Burger coöperatie die wil bijdragen aan herstel van landschap en biodiversiteit. Koop samen met ons landbouwgrond en word mede eigenaar.

Natuurlijk eetbaar!   Marian Rupert vertelt u over mogelijkheden van eetbare natuur in eigen wijk en tuin.

Reacties zijn gesloten.