Werkgroep Communicatie

Samenstelling werkgroep Communicatie
• Heleen Driessen, werkgroepcoördinator, tevens secretaris
• Rob Lehr, bestuurslid en medewerker van alle werkgroepen
• vacature
Neem voor informatie contact op met Heleen Driessen:

info@nmr-hengelo.nl.

Vanaf midden 2020 is de Jubileumcommissie van start gegaan met de voorbereiding van de activiteiten van het jubileumjaar 2021. De Werkgroep Communicatie is daarvoor uitgebreid met:
• Simon Janssen, voorzitter
• Wim ten Vaarwerk, werkgroepcoördinator Natuur
• Pieter Leutscher, bestuurslid en werkgroepen Natuur en Ruimtelijke Ordening

Jaarprogramma 2021
De werkgroep adviseert en ondersteunt het bestuur van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. en de werkgroepen Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

De werkgroep:
• verzorgt nieuwsbrieven en nieuwsberichten op de website, Facebook en andere social media;
• organiseert en verzorgt de communicatie over informatieve activiteiten: thema-avonden, debat, Nacht van de Nacht etc.;
• organiseert en verzorgt het programma voor het jubileumjaar 2021;
• verzorgt promotiemiddelen voor het jubileumjaar;
• ondersteunt werkgroepen bij externe communicatie.

Werkwijze
Er zijn maandelijks werkbijeenkomsten in verband met het jubileumprogramma. Voor het overige is er een planning voor het opstellen van nieuwsberichten en andere werkzaamheden.
Er is regelmatig overleg over de versies van teksten per telefoon of e-mail.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.