Bronzen erepenning gemeente Hengelo bij 50-jarig jubileum

Op de jubileumbijeenkomst van 12 november ontving wethouder Mariska ten Heuw het eerste exemplaar van het jubileumboek van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo.

Groot was onze verrassing toen ze vervolgens een oorkonde en de bronzen erepenning van gemeente Hengelo uitreikte aan voorzitter Simon Janssen.

Ze noemt in haar toespraak de vrijwilligers van de raad, die een halve eeuw de gemeente scherp houden door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Dat gaat vaak over de natuur in Hengelo, maar ook steeds meer over milieuzaken.

Tegenwoordig betrekt gemeente Hengelo de raad bij veel nieuwe ontwikkelingen op dat gebied zoals klimaatadaptatie en de regionale energie strategie. Voor de komende tien jaar is er voor de raad nog heel veel te doen. Gemeente Hengelo is blij met de raad die regelmatig bij nieuwe plannen ook de andere kant van de medaille onder de aandacht brengt.

Wethouder Kotteman van gemeente Borne ontving het tweede exemplaar van het jubileumboek. Ook hij kwam met een cadeau, dat zijn bestemming gaat vinden bij een activiteit in gemeente Borne.

Voorzitter Simon Janssen bedankte beide wethouders namens de hele Natuur- en MilieuRaad. Deze bijzondere waardering is een extra motivatie om nog vele jaren door te gaan met ons werk.

Reacties zijn gesloten.