Agenda

2 maart: Jaarvergadering

10 maart: Groene Tafel

10 maart: Masterclass Stikstofcrisis

10 maart: Bodemcafé, atlas van de Twentse bodem

11 maart: Werkgroep Natuur

13 maart: Slingerbeurs (deze bijeenkomst gaat i.v.m. het corona virus niet door)

18 maart: Boomplantdag ( geen activiteit i.v.m. het corona-virus)

28 maart: Earth Hour (deze activiteit gaat i.v.m. het corona-virus niet door)

31 maart: Werkgroep Ruimtelijke Ordening (digitaal overleg vanwege corona-virus)

1 april: Seminar Kracht samen puzzelen (geannuleerd)

3 april: Opening nieuwe Stadhuis (geannuleerd)

6 april: Werkgroepbreed Overleg (geannuleerd)

9 april: Thema-avond Afval in de circulaire economie en Natura 2000 (deze activiteit wordt verplaatst naar oktober)

9 april: heropening Bibliotheek (geannuleerd)

22 april: Werkgroep Milieu (waarschijnlijk alleen digitaal overleg)

nog te bepalen: Vergadering Dagelijks Bestuur

25 april: Excursie Voedselbos Beckum (is verplaatst 26 september)

nog te bepalen: Groenmarkt Actie Steenbreek

nog te bepalen: Vergadering Dagelijks Bestuur

26 mei: excursie Plastic Recyclingsbedrijf de Pauw (wordt verplaatst)

nog te bepalen: Werkgroep Ruimtelijke Ordening

nog te bepalen: Werkgroep Natuur

8 juni: Werkgroepbreed Overleg

8 juni: Bestuursvergadering

nog te bepalen: Twentse Ronde Energie

nog te bepalen: Gesprek met Twence

nog te bepalen: Masterclass: Stikstofcrisis en de landbouw (wordt verplaatst naar najaar 2020)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.