7 oktober Thema-avond Verduurzaming landbouw en beheer coulisselandschap Noord-Oost Twente

Op donderdag 7 oktober om 20.00 uur is zevende thema-avond van het jubileumjaar 2021. De thema-avond is in Bibliotheek Hengelo en is coronaproof georganiseerd.

De thema-avond duurt ongeveer een uur en er komt één onderwerp aan de orde: Verduurzaming landbouw en duurzaam beheer coulisselandschap Noord-Oost Twente. De presentatie wordt gegeven door Ronald Krabbenbos, projectleider Landschapsdeal Noordoost Twente. Na de presentatie is er koffie/thee en gelegenheid voor vragen en discussie.

U kunt zich opgeven door middel van het formulier onderaan deze pagina. Aanmelding vooraf is verplicht, er is geen vrije inloop.

Na aanmelding krijgt u de aanmeldbevestiging toegestuurd met de door de Bibliotheek gehanteerde coronamaatregelen.

Deelname aan de thema-avond is gratis.

Verduurzaming landbouw en duurzaam beheer coulisselandschap Noord-Oost Twente

De Landschapsdeal Noordoost-Twente zet zich in voor uniek Twents landschap. In tijden waarin veel gevraagd wordt van de landbouw om bij te dragen aan maatschappelijke doelen, zoals biodiversiteit, de klimaatopgave en waterkwaliteit, geeft Ronald Krabbenbos van de Landschapsdeal Noordoost-Twente inzicht in de rol die de landbouw speelt in het landschapsbeheer. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de kansen die ontstaan voor behoud van het landschap tegen een eerlijke beloning voor het beheer.

Inzicht toekomstbestendige landbouw

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beheer en toekomstbestendige landbouw gaan razendsnel. Zowel op Europees, landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal niveau zijn kaders gesteld om richting te geven aan deze ontwikkelingen. Voor agrariërs en landgoederen is het van belang om goed op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen, zodat zij hun weg kunnen vinden in nieuwe verdienmodellen die samen gaan met een bedrijfsvoering die een positieve invloed heeft op de landschap, klimaat en/of waterkwaliteit. Het onderhoud van het landschap kan hand in hand gaan met een agrarische bedrijfsvoering.

Behoud van het landschap

Te vaak wordt voor lief aangenomen dat de natuur en het unieke landschap vanzelfsprekend behouden blijft. We genieten allen van de groene leefomgeving in Twente, maar vergeten soms dat het landschapsbeheer ook tijd, energie en geld kost van de mensen, veelal agrariërs, op wiens grond de houtwallen en andere elementen staan. Veel beheerders onderhouden het landschap met liefde, omdat zij zich van generatie op generatie verantwoordelijk voelen.

In de Landschapsdeal zetten we samen de schouders er onder om het beheer beter in te passen binnen de reguliere bedrijfsvoering, pleiten we voor een eerlijke beloning en leggen we uit snoeien en zagen van houtwallen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van dit unieke landschap.

Landschapsdeal Noordoost-Twente

Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost-Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen vormen samen de Landschapsdeal Noordoost-Twente. Een initiatief waarbij overheden en landbouw- en natuurorganisaties zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning. Zo dragen de partners samen bij aan de natuur-, klimaat- en waterdoelen in onze regio én zorgen zij voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland.

Deze thema-avond biedt meer inzicht in de toekomstbestendige landbouw en de nieuwe kansen van duurzaam beheer van ons unieke landschap.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsdeal.nl of bekijk deze film over de Landschapsdeal Noordoost Twente.

Aanmeldingsformulier thema-avond

    Reacties zijn gesloten.