16 december Thema-avond Nieuwe Energie Hengelo

Op donderdag 16 december om 20.00 uur organiseert de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. de achtste en laatste thema-avond van het jubileumjaar 2021. Deze thema-avond vindt plaats via Zoom.

De thema-avond duurt ongeveer een uur en er komt één onderwerp aan de orde: De Regionale Energie Strategie in Hengelo. De presentatie wordt gegeven door Ineke Nijhuis, procesregisseur Nieuwe Energie in gemeente Hengelo.

U kunt zich opgeven door middel van het formulier hieronder. Dus niet via e-mail. Na aanmelding krijgt u de Zoomlink toegestuurd.

Als u daar prijs op stelt kunt u op donderdag 16 december van 15.00 – 16.00 uur de Zoomverbinding testen. Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier.

Deelname aan de digitale thema-avond is gratis.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Communicatie

 

Nieuwe Energie in Hengelo

Door het gebruik van fossiele brandstoffen komt een enorme hoeveelheid CO2 in de lucht. Dit zorgt voor het versterkt broeikaseffect, wat een klimaatverandering tot gevolg heeft. Niet alleen stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde en smelten poolkappen en gletsjers daardoor af. Er komt ook meer extreem weer met zeer hete en droge zomers en koude winters. Ook meer perioden van zware regenval en stormen.

In de klimaatconferenties van Parijs heeft Nederland ervoor getekend om de uitstoot van CO2 te beperken. Via de provincie hebben alle gemeenten opdracht gekregen om daar een bijdrage aan te leveren. Ook gemeente Hengelo, Borne en de Hof van Twente.

Het doel is dat in 2030 meer dan de helft van de Hengelose huishoudens gebruikt maakt van duurzame energie uit windmolens en zonnepanelen. Energie die in gemeente Hengelo zelf is opgewekt. Het doel voor 2050 is om in gemeente Hengelo alleen nog duurzame energie te gebruiken.

In het beleid van gemeente Hengelo zijn al voorbereidingen getroffen om binnen enkele jaren duurzame energie op te kunnen wekken in Hengelo.  Ook is er het Stimuleringsplan Nieuwe Energie Zon op dak.

Op deze thema-avond praat Ineke Nijhuis ons bij over de stand van zaken. Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen.

Zie voor meer informatie  https://www.hengelo.nl/nieuwe-energie

Aanmeldformulier

    Er schijnen problemen te zijn met het aanmeldformulier.

    In dat geval graag een email naar info@nmr-hengelo.nl.

     

    Reacties zijn gesloten.